rsi indicator
0Comments

cách sử dụng chỉ báo rsi

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một loại chỉ số đo lường sự biến động của biểu đồ theo giá thị trường. Nó được sử dụng kết hợp với các chỉ...
byadmin