0Comments

[ประกาศ] Anyoption ประกาศปิดให้บริการถาวรแล้ว!

สำหรับใครที่เทรดกับ anyoption ทางเว็บไซต์ได้ประกาศปิดบริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับ สาเหตุก็มาจากการเข้าควบคุมของหน่วยงานทางการเงินในยุโรป อีกทั้งระบบการเงินของ...
byadmin
0Comments

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 10 สิงหาคม 2017 : ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือสามารถส่งผลกระทบต่อตลาด Forex

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 10 สิงหาคม 2017 : ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือสามารถส่งผลกระทบต่อตลาด Forex...
byadmin