แนวโน้มราคา AUDUSD วันนี้เป็นไปในทิศทางขาลง การเทรดควรเลือกฝั่ง Sell เป็นหลัก โดยหาจุดเข้า Sell ตามวิธีการที่เทรดเดอร์ศึกษามา หรือ Sell ที่เส้น 0.68900-0.69500 หรือใช้ Indicator ในเว็บ thailandoption นี้เข้าช่วย สำหรับการตั้งจุด Stoploss เพือความปลอดภัยควรตั้งราว ๆ 150 Pip และการทำกำไรก็เช่นกัน จุดทำกำไรน่าสนใจคือ 0.68100

AUDUSDFBSXMFTXMEXNESS
Trend Lineลง-ลงลง
SignalSell 0.68900 0.69200 0.69500-Sell 0.68650Sell 0.72000
Take Profit0.68400 0.68100 0.67700-0.68595 0.68567 0.68512 0.684430.6675 0.6325
Stop loss0.70000-0.687880.7700 0.7400

แนวทางการตั้ง Lot Size สำหรับคนที่ตั้งไม่เป็น 

เงินทุน $1 – $1000 ตั้งไม้ละ 0.01 Lot ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

เงินทุน $1,001 – $2,000 ตั้งไม้ละ 0.02 Lot ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

เงินทุน $2,001 – $3,000 ตั้งไม้ละ 0.03 Lot ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

เงินทุน $3,001 – $5,000 ตั้งไม้ละ 0.04-0.05 Lot ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

เงินทุน $5,001 – $10,000 ตั้งไม้ละ 0.06-0.10 Lot ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

เงินทุน $10,001 – ขึ้นไป ตั้งไม้ละ 0.11- เทียบสัดส่วนเอา ไม่เกิน 5 ไม้ต่อ 1 คู่เงิน

หากเทรดที่ iqoption หรือ olymptrde ควรตั้งค่า leverage บัญชีที่ 1:200 เท่านั้น

หมายเหตุ บทวิเคราะห์รายวันนี้เป็นเพียงการพยากรณ์ โดยอาศัยสัญญาณของโบรกเกอร์ forex และไบนารี่ออฟชั่นต่าง ๆ พร้อมทั้งของผู้เขียนเองผสมลงไปและสรุปออกมา ผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการซื้อสัญญาณตาม Signal นี้ และหากผู้เทรดเข้าซื้อตามสัญญาณข้างต้นแปลว่าผู้ซื้อพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองแล้วและยินดีไม่ขอกล่าวโทษผู้ให้ศสัญญาณด้วยความเต็มใจ หากปรากฎถ้อยคำอันอาจทำให้แอดมินเสียหาย ยินดีให้ดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาททันที


admin
admin

If you want to contact to adverting your broker forex or option or review your business please email to me at: articleheros@gmail.com you can write to me in English letter.

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.