กฎทอง 3 ข้อของ Warren Buffett ที่ยังคงใช้ได้ในตลาด binary option

หนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่น่าประทับใจมากที่สุดคือ หลักการที่เป็นกฎ 3 ข้อของนาย Warren Buffett ที่ช่วยให้เราสามาารถคัดเลือกหุ้นที่ดีที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตมาถือครองไว้ได้ซึ่งแน่นอนว่าทาง Iq option ได้นำบทความนี้มาเผยแพร่ให้เราได้อ่านกันมีหัวข้อสรุปดังนี้คือ กฎทอง 3 ข้อของนาย Warren Buffett 1.ถ้าธุรกิจนั้นมันดีจริง เดี๋ยวมูลค่าหุ้นก็ตามมา เมื่อเราเลือกซื้อหุ้น ไม่ได้หมายความว่าเราซื้อกระดาษ แต่เรากำลังซื้ออนาคตของบริษัทนั้น ๆ ผ่านนวัตกรรม จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละบริษัท สะท้อนออกมาเป็นราคาหุ้นที่ดีเสมอ ดังคำกล่าวของเบนจามินเกรแฮมที่กล่าวว่า มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นสำคัญกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเสมอ 2.การซื้อหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคายุติธรรม ย่อมดีกว่าการซื้อหุ้นที่ยอดเยี่ยมในบริษัทธรรมดาเสมอๆ เราต้องมองหาบริษัทที่มีการเติบโตที่มีมูลค่าที่แท้จริง อ่านและเข้าใจตลาดตามไปด้วยไม่ใช่แต่เพียงดูมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน หรือการตกลงแบบฉาบฉวยเท่านั้น เช่นการที่นาย Warren Buffett เข้าไปซื้อหุ้นของ โกลแมนด์เสริซ์ ในปี 2551

Continue Reading