option แปล

Option แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค

Option แปลว่า ทางเลือกเสริม หนทางเลือกเสริม ทางที่สอง ทางที่เป็นทางที่สอง หรืออาจมากกว่าสองทาง โดยมากมักใช้คำว่า option อ่านว่า “ออป-ชั่น” เช่น “หากต้องการทานสุกี้ต้องการ option เสริมเป็นปูอาสก้า หรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ด” Option แปลว่า การเทรดหุ้นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูง มักมีเชื่อเรียกเฉพาะว่า binary option หรือ digital option ซึ่งในสัญญาดังกล่าวนั้นจะมีการระบุสัญญา option ไว้สองประเภทประกอบไปด้วย สัญญา option put

Continue Reading