option แปล
0Comments

Option แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค

Option แปลว่า ทางเลือกเสริม หนทางเลือกเสริม ทางที่สอง ทางที่เป็นทางที่สอง หรืออาจมากกว่าสองทาง โดยมากมักใช้คำว่า option อ่านว่า “ออป-ชั่น” เช่น “หากต้องการทานสุกี้ต้องการ...