Moving Average : เส้นค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดแต่สร้างความประทับใจเสมอ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ เมื่อทาง iq option ได้เผยแพร่บทความทางด้าน technical Analysis เกี่ยวกับการใช้เส้น Moving Average หรือเส้น MA อย่างง่าย ในการเข้ามาวิเคราะห์หาทิศทางแนวโน้มของราคา ซึ่งจะช่วยให้เรามองหาจุดเข้าซื้อสัญญาออฟชั่นได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผมเห็นว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์ จึงแปลมาให้อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ดังนี้ครับ เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Avarage ถือเป็นเส้นที่ช่วยเราหาแนวโน้มของราคาได้เป็นอย่างดี ยิ่งปรากฎว่าหากเส้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น ยิ่งชันมากเท่าไหร่ นั่นสะท้อนให้เห็นราคาที่กำลังขึ้นอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น และในทางตรงกันข้าม หากกราฟเส้น MA เคลื่อนที่ลง นั่นหมายถึงแนวโน้มของราคาที่มีความอ่อนแรงลง การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพียงเส้นเดียว ก็อาจบอกแนวโน้มของราคาได้

Continue Reading