ห้ามเทรด-meme-token-ในประเทศไทย

ด่วน! ก.ล.ต. ห้าม Thai Exchange เปิดซื้อขายเหรียญ Meme Token

เรื่องใหญ่สำหรับสายเทรดคริปโตอีกหนึ่งครั้ง เมื่อทาง ก.ล.ต. ได้มีประกาศสำคัญถึง Thai exchange ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยทั้งหมด โดยมีสาระสำคัญคือ "กำหนดห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) คัดเลือก Meme Token* มาจดทะเบียนซื้อขาย

Continue Reading