คลังความรู้ เทรด forex , binary option

June Tournament โบรกเกอร์ iqoption

รายละเอียด นักเทรดแต่ละคนได้รับบัญชีการแข่งขันมูลค่า $10,000 เงื่อนไขเริ่มต้นเท่ากัน กระดานผู้นำแสดงว่าผู้แข่งขันมีเงินเท่าไรในบัญชีการแข่งขันของพวกเขาในลำดับมากไปหาน้อย เงินรางวัลการแข่งขันถูกเครดิตไปที่บัญชีเทรดจริงของคุณในรูปของเงินจริง 80% ของค่าธรรมเนียมสมัครของคุณจะถูกโอนไปที่กองกลางเงินรางวัล คุณสามารถเติมเงินบัญชีการแข่งขันของคุณได้ตลอดทั้งการแข่งขัน ระยะเวลาแข่งขัน 1 เดือน (1 มิถุนายน 2565 เวลาประเทศไทย 07.00น. - 30 มิถุนายน 2565) ค่าสมัคร $10 เงินรางวัล $30,000 โดยจัดแบ่งเป็นลำดับ ๆ รวม 30 ลำดับ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ($300-$1,700) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เทรดเดอร์ที่มีบัญชี iqoption ประเภทบัญชีจริงเท่านั้น และจะต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ

Continue Reading