Tag Archives: GDP

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 11 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจของตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป จากรายงานดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและนโยบายจากทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรป อีกทั้งอัตราการเติบโต GDP ของประเทศเยอรมันและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริการ่วมด้วยข้อมูลพื้นฐานจากประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนค่าเงินในตลาด ซึ่งคาดว่าในวันนี้คู่สกุลเงินเยนจากญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐจะมีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในวันนี้มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1.อัตราการเติบโต GDP ของประเทศเยอรมัน ดัชนีค้าปลีกของประเทศอิตาลีและดัชนีภาคการผลิตแห่งสหภาพยุโรป ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งหมดเหล่านี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินยูโรและสนับสนุนการแข็งค่าของเงินสกุลอื่น ๆ เช่นดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตของ GDP และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีการขายปลีกจะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร อีกทั้งตลาด forex จะมีน้ำหนักในแถลงการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ ECB จะออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายและตัวเลือกในการพัฒนาตลาดการเงิน ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีราคาขายบ้านของประเทศแคนาดา ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่แสดงให้เห็นถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงความต้องการบ้านที่อยู่อาศัยและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในด้านความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้จะส่งผลเชิงบวกและสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาโดยมีการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นรายเดือนในระดับ 0.2% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้า 0.1% ภาคฝั่งแปซิฟิค 3. ดัชนีการค้าปลีกประเทศออสเตรเลีย ยอดขายปลีกที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งสะท้อนสัญญาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งวัดจากการเติบโตของจีดีพี การคาดการณ์คือลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ระดับ 0.4% ต่ำกว่าการอ่านก่อนหน้า 0.5% ภาคฝั่งเอเชีย 4. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจระดับประเทศ / ระดับภูมิภาค การอ่านดัชนีที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลเชิงบวกกับเงินเยนของญี่ปุ่น ในส่วนดัชนีคอมโพสิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเป็นดัชนีเฉลี่ย 12 ดัชนีที่สามารถติดตามอัตราส่วนสินค้าคงคลัง , คำสั่งซื้อเครื่องจักร , ราคาหุ้นสินค้าคงคลังและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2017

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายในตลาด Forex ประจำสัปดาห์ มีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ เยอรมัน สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใกล้ช่วงหยุดยาวในวันคริสต์มาสทำให้สภาพคล่องการซื้อขายในตลาดอาจลดลงทำให้วันนี้มีการคาดการณ์ว่าตลาดจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. รายงานดัชนีผู้บริโภคในประเทศเยอรมันและอิตาลี อัตราการเติบโต GDP ของประเทศฝรั่งเศลและรายงานดุลการค้าของประเทศสเปน หากรายงานทางตัวเลขของดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคในประเทศเยอรมันและอิตาลีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งอัตราการเติบโต GDP ของฝรั่งเศลที่สูงขึ้นและดุลการค้าที่เป็นบวกของประเทศสเปน ตัวเลขทั้งหมดนี้จะสนับสนุนค่าเงินยูโรในทิศทางบวก เนื่องจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2. อัตราการเติบโต GDP ของสหราชาอาณาจักร กลุ่ม Brexit ได้เจรจาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจต่อกลุ่มสมาชิกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากค่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมและค่าเงินปอนด์ อัตราการเติบโต GDP เป็นตัวเลขที่สำคัญที่บ่งบอกว่ามีการลงทุนในภาคธุรกริจเพิ่มมากขึ้นและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศกำลังขยายตัว ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโต GDP ภายในประเทศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่ที่ระดับ 1.5% เทียบรายปี แต่หากมองรายไตรมาสจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยอยู่ในระดับ 0.4% ซึ่งสูงกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่แล้วที่ 0.3% ซึ่งส่งผลเชิงบวกเล็กน้อยต่อค่าเงินปอนด์ในขณะนี้ ภาคฝั่งอเมริกา 3. อัตราการเติบโต GDP ของประเทศแคนาดา ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและรายได้โดยรวมของประชากรในสหรัฐอเมริกา คู่สกุลเงิน USD/CAD มีการคาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนปานกลางค่อนไปทางสูงเนื่องจากปัจจัยโดยรวมภายในประเทศ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2017

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ที่เกี่ยวข้องในตลาด Forex มีเหตุการณ์สำคัญเล็กน้อยซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งรายงานค่าเหล่านี้ออกมาก่อนหนึ่งวันที่ทางธนาคารกลางจะมีประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งข้อมูลนี้จะส่งผลสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในตลาด Forex อย่างไรก็ตามความผันผวนในวันนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป อัตราเงินเฟ้อประเทศสวีเดนและสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จะส่งผลต่อค่าเงินทั้งฝั่งประเทศสวีเดนและสหราชอาณาจักร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารกลางจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่ระดับ 3.0% เทียบรายปี อย่างไรก็ตามยังมีความกดดันจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมราขาของอาหารและพลังงานซึ่งคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน คงที่ที่ระดับ 2.7% GDP ของสหภาพยุโรปและประเทศรัสเซีย ภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานทาางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นการเติบโตของประเทศทั้งในประเทศเยอรมันและสหภาพยุโรปซึ่งหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าค่าที่อ่านได้จะมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งอัตรา GDP ที่ลดลงในประเทศรัสเซียจะส่งผลต่อคู่สกุลเงินนี้ ก่อให้เกิดความผันผวนในเชิงลบมากขึ้น ภาคฝั่งอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภคและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภคนี้แสดงถึงการคาดการณ์ทางด้านอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น หากดัชนีตัวนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ เนื่องจากเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางออกนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีการประกาศออกมาในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบรายเดือนจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ในด้านรายงานการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลในระดับที่มากเกินไปอาจทำให้ความไม่มั่นคงทางการเงินหรือเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหากไม่ได้รับการควบคุม การคาดการณ์คือการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯเมื่อเทียบกับการอ่านครั้งก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะอาจเป็นเพราะปัจจัยฤดูกาล อีกทั้งสถาบันปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริการายงานระดับสต็อคน้ำมันดิบของสหรัฐฯและภาพรวมของความต้องการใช้ปิโตรเลียมของสหรัฐฯ ว่ามีความไม่แน่นอนในเชิงลบ หมายถึงว่าหากการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบน้อยกว่าที่คาดไว้ก็หมายถึงความต้องการมากขึ้นและเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาน้ำมันดิบ ภาคฝั่งแปซิฟิก 4. ดัชนีราคาซื้อบ้านและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นการติดตามข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินสภาวะทางเศรษฐกิจและการซื้อในอนาคตหากระดับที่อ่านได้เหนือกว่า 100 แสดงว่ามีแง่ดีเกี่ยวกับสภาวะปัจจุบันและอนาคต ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือดีกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลียนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังใช้สำหรับวัดค่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจรวมทั้งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2017

ในวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เป็นข้อมูลพื้นฐานภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ ในขณะที่ตลาด Forex คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจเป็นตัวกำหนดแนวโน้มใหม่สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม 2017 เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ ทางฝั่งยุโรป 1. ดัชนีดุลการค้าประเทศเยอรมันและดัชนีการผลิตประเทศฝรั่งเศล ค่าที่อ่านได้ของดัชนีดุลการค้าที่ได้เปรียบจากประเทศเยอรมันและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของดัชนีการผลิตในประเทศฝรั่งเศลเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่าดัชนีการผลิตในประเทศฝรั่งเศลลดลงเมื่อเทียบรายเดือนโดยอยู่ที่ระดับ -0.1% ต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่แล้วที่ระดับ 0.6% ดัชนีดุลการค้า ดัชนีการผลิต และอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร  ดัชนีพื้นฐานเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร แนวโน้มที่สูงขึ้นเหล่านี้ส่งผลดีต่อภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและค่าเงินปอนด์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ภาคฝั่งอเมริกา ดัชนีการซื้อขายบ้านในประเทศแคนาดา ดัชนีการซื้อขายบ้านและอัตราการเติบโตสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านเป็นข้อมูลพื้นฐานที่บ่งชี้ถึงการเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ของแคนาดา อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่ระดับ 221,000 ซึ่งน้อยกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่แล้วที่ระดับ 222,800 รายงานอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อัตราการว่างงานและปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา ในตลาด Forex ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ ซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าจะมีตัวเลขอยู่ที่ 200,000 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 261000 ในส่วนของอัตราการว่างงานยังคงที่ที่ระดับ 4.1% ในขณะที่รายงานดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคจากสถาบันมิชิแกนรายงานว่ามีตัวเลขอยู่ที่ 99.0 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่รัะดับ 98.5 ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากหากความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเพิ่มอัตราการใช้จ่ายในครัวเรือนก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ GDP อย่างไรก็ตามจากตัวเลขที่รายงานมานี้ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งส่งผลมาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่่รายงานไปข้างต้น ภาคฝั่งแปซิฟิค รายงานสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านในประเทศออสเตรเลีย…

อ่านต่อ →

รายงาน GDP ประเทศออสเตรเลีย ต่ำกว่าความคาดหวัง!!

รายงานผลอัตราการเติบโต GDP ของประเทศออสเตรเลียต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยโดยมีอัตราการเติบโตที่ 0.6% ในไตรมาส 3 แต่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้ที่ 0.7% แต่อย่างไรก็ตามหากเทียบรายปีแล้ว GDP มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าปีก่อนโดยเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 3.0% ซึ่งจากรายงานตัวเลขที่ออกมานี้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรีเลีย อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกามีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยตลาดแรงงานเติบโตขึ้นมีตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 190,000 คนซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ราย แม้รายงานตัวเลขนี้จะลดต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ในเดือนก่อนแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตกำลังขยายตัวแม้ว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะชะลอตัวลงเล็กน้อย ซึ่งมีรายงานตัวเลขว่ามีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างอยู่ที่ 155,000 ตำแหน่ง ในส่วนของค่าเงิน AUD / USD เริ่มเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้นจากช่วงปิดตลาดเมื่อวานนี้ แต่กำไรลดลงจาก GDP ที่อ่อนตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้  โดยคู่สกุลเงินนี้มีการตั้งค่าการทดสอบช่วงล่างของการซื้อขายระยะสั้น โดยมีความเป็นไปได้ในการเคลื่อนตัวต่ำลง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญถัดไปคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะรายงานตัวเลขในทุกวันศุกร์ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตที่ 205,000 ราย ดังนั้นจึงมีแรงสนับสนุนที่ 0.7565 และ 0.7535  ในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับค่าเงินยูโร จะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์ของออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแต่ยังอยู่ในช่วงระยะสั้นๆโดยมีแรงต้านฉุดไว้อยู่ ดังนั้นการ คาดการณ์เคลื่อนไหวโดยรวม คู่สกุลเงินนี้จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นการซื้อขายแต่ต่อมาก็ร่วงลงสู่ระดับที่คาดไว้ตามรายงานเศรษฐกิจจากกลุ่มอียู ก่อนที่จะทรุดตัวลงใกล้จุดพักในช่วงสุดท้ายของวัน อย่างไรก็ตามความผันผวนของคู่สุกลเงินนี้ยังเพิ่มมากขึ้นจนกว่าจะได้ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าจะมีรายงานการเติบโต GDP ของสหภาพยุโรปในไตรมาสที่ 3 ดังนั้นคู่สกุลเงินนี้มีแนวรับอยู่ที่…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2017

ในวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับตลาด Forex ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความผันผวนของราคาคู่สกุลเงินหลักในวันนี้จะอยู่ในระดับกลางถึงสูง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ทางฝั่งยุโรป อัตราการว่างงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดัชนีซื้อขายประเทศฝรั่งเศลและเยอรมัน ค่าของอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำอีกทั้งดัชนีการซื้อขายยังอยู่ในระดับที่สูงซึ่งทั้งสองค่านี้ส่งผลดีต่อค่าเงินสวิสซ์ฟรักซ์และยูโร อีกทั้งดัชนีภาคการผลิตของประเทศเยอรมันเทียบรายเดือนนักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.0% ซึ่งมากกว่าครั้งที่แล้วที่อ่านได้ในระดับ -1.6%  อัตราการเติบโตของ GDP สหภาพยุโรป ตัวเลขที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปคืออัตราการเติบโตของ GDP ซึ่งจากรายงานผลรายไตรมาสพบว่า อัตราการเติบโตของ GDP มีค่าลดลงเล็กน้อยที่ระดับ 0.6% ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่แล้วที่ระดับ 0.7% แต่หากเทียบรายปีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น 2.5% ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ระดับ 2.3% ดังนั้นอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นผลเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจและค่าเงินยูโร ภาคฝั่งอเมริกา  ตัวเลขขอรับสิทธิสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา รายงานตัวเลขรายสัปดาห์สำหรับผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเป็นตัวเลขที่สำคัญมากในตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ซึ่งหากตัวเลขนี้มีแนวโน้มลดลงก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตและอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันตัวเลขดัชนีผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในประเทศแคนาดาก็ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาเช่นกัน ซึ่งมีรายงานการเพิ่มขึ้นของดัชนีผู้บริโภคซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของภาคฝั่งอเมริกาอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคฝั่งแปซิฟิค 4. ดัชนีดุลการค้าประเทศออสเตรเลีย จากรายงานตัวเลขดุลการค้าล่าสุดของประเทศออสเตรเลียพบว่า มีการส่งสินค้าออกมากกว่าการนำเข้าซึ่งเราเรียกว่าการได้เปรียบดุลการค้า ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะยังคงสภาพนี้ต่อเนื่องและคาดหวังว่าจะส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว ในส่วนอัตราดอกเบี้ยยังคงเดิมและยังไม่มีนโยบายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางของประเทศออสเตรเลีย ภาคฝั่งเอเชีย ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคและอัตราการเติบโต GDP ของประเทศญี่ปุ่น ดัชนีพื้นฐานเช่น ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคและอัตราการเติบโตของ…

อ่านต่อ →