bollingerband
0Comments

วิธีใช้ Bollinger Bands ที่ iq option

Bollinger Bands คืออะไร คำว่า Bollinger Bands (อ่านว่า โบล-ลิง-เจอ-แบน) หมายถึงเส้นที่แสดงความผันผวนของช่วงราคา โดยมีการนำมาหาค่าเฉลี่ยออกเป็นเส้น Upper Band และ Lower Band...
byadmin