belkhayate timing indicator iqoption

belkhayate timing indicator iqoption คืออะไร belkhayate timing indicator คือ Oscillator ที่มีการแบ่งออกเป็นสามบริเวณ โดยตรงกลางเราจะเรียกว่าโซนทรงตัว ซึ่งเทรดเดอร์มีหน้าที่อดทนและรอจนกว่ากราฟจะเคลื่อนที่ถึงพื้นที่ถัดไป โดยจะมีสีแดง และสีเขียวที่หมายถึงพื้นที่เป้าหมายในการเปิดสัญญา โดย สีแดง หมายถึงราคาลดลง และสีเขียวหมายถึงราคาเพิ่มขึ้น และพื้นที่โปร่งแสงด้านบนหรือด้านล่างเรียกว่าโซนเตือน คือกราฟอาจมีการกลับตัวได้ให้ระวัง(ความหมาย,iqoption 2019) อ่านความหมายของ belkhayate timing indicator ที่ iqoption ให้ความหมายไว้อาจทำให้คุณนั้นงงได้ครับ แต่ถ้าเอาแบบสรุปคือ belkhayate timing

Continue Reading