0Comments

iq option กับการยืนยันตัวตนที่คุณควรรู้

สมาชิกที่เทรด iqoption หรือเทรด option ตัวอื่นๆ อาจสงสัยว่าเมื่อจะต้องทำการยืนยันตัวตน (Verification) จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งการยืนยันตัวตนก่อนการถอนเงิน...
byadmin