Tag Archives: ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของสัปดาห์ที่ 22 ถึง 26 มกราคม ปี 2018 เป็นช่วงที่มีความอ่อนไหวและมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สำหรับวันนี้ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้และการดำเนินการทางด้านราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเนื่องจากผู้ลงทุนส่วนใหญ๋จะรอให้มีเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงสัปดาห์เพื่อสร้างแนวโน้มใหม่ ๆ มีรายงานการตัดสินใจใน 2 ธนาคารที่สำคัญ นั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคมและจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB นอกจากนี้ยังมีข่าวพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของภาคการผลิตและภาคบริการในยูโรโซนและสหรัฐฯ ร่วมด้วยอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศสำหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ ๆส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของคู่สกุลหลัก เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งอเมริกา ดัชนีภาคการผลิตมวลรวมแห่งประเทศแคนาดา โดยทั่วไปแล้วดัชนีภาคการผลิตมวลรวมแห่งประเทศแคนาดาเป็นตัวชี้วัดถึงระดับดัชนีการขายในภาคการผลิต และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภค ตัวเลขที่สูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายผู้บริโภคย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นตัวชี้วัดระดับ GDP ที่สำคัญ ความคาดการณ์คือค่าที่อ่านได้ที่ระดับ 1.0% เทียบรายเดือนซึ่งน้อยกว่าค่าที่อ่านได้เดือนที่แล้วที่ระดับ 1.5% 2. ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติชิคาโกเฟด ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติชิคาโกเฟดใช้เพื่อประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภายในประเทศ ดัชนีจะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้รายเดือน 85 ตัว การอ่านค่าบวกของดัชนีนี้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากค่าที่ได้เป็นค่าบวกก็จะแสดงการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยและถือเป็นผลเชิงบวกสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือดีกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯและดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นดัชนีที่มีความผันผวนสูงและในปี 2018 ค่าของทั้งคู่ที่อ่านได้มีทั้งบวกและลบโดยให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯและกิจกรรมของภาคต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ การคาดการณ์นี้มีค่าเท่ากับ 0.44 ซึ่งสูงกว่าการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 0.15 ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ Image…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 19 มกราคม 2018

การซื้อขายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ซึ่งในตลาด Forex มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยโดยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวข้องกับรายงานดัชนีผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐได้ นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับดัชนีการสั่งซื้อในประเทศเยอรมัน และดัชนีการค้าปลีกของสหราชอาณาจักร อีกทั้งข้อมูลรายงานตัวเลขดุลการค้าและอัตราการผลิตประเทศแคนาดา ซึ่งในวันนี้ไม่มีข่าวเศรษฐกิจจากทางฟากฝั่งเอเชียและแปซิฟิค ดังนั้นคาดว่าความผันผวนของราคาจะอยู่ในระดับต่ำ โดยมีจุดสนใจอยู่ที่ภาคยุโรปและภาคอเมริกาสำหรับการดำเนินการด้านราคาที่สำคัญซึ่งสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในวันนี้มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป ดัชนีการผลิตประเทศเยอรมัน ดุลการค้าประเทศสเปนและดัชนีการค้าปลีกสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นการติดตามราคาสินค้าสำเร็จรูปและภาคการผลิตอีกทั้งราคาการขายส่งในประเทศเยอรมัน ราคาที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ค้าปลีกและในที่สุดก็จะส่งผลต่อผู้บริโภค ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีราคาสูงกว่าที่คาดการณ์หรือราคาที่สูงขึ้น จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อนโยบายการเงินของ ECB เนื่องจากอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การคาดการณ์คือการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเทียบรายเดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสำนักงานตลาดพลังงานระหว่างประเทศซึ่งให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดน้ำมันและสามารถส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข้อมูลใหม่ ๆ แสดงให้เห็นว่าจะมีความไม่สมดุลระหว่างการคาดการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตเกี่ยวกับระดับการจัดหาและอุปสงค์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การคาดการณ์ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรก็เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีการอ่าน 3.0% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 1.6% แต่หากพิจารณารายเดือน ตัวเลขมีค่าลดลงอยู่ที่ระดับ -0.6% ต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 1.1% ดังนั้นรายงานตัวเลขเหล่านี้อาจมีผลต่อค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ แต่การติดตามแนวโน้มนั้นมีความสำคัญเนื่องจากการอ่านเชิงบวกหรือเชิงลบที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลทางฤดูกาล การขายปลีกเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากหากค่าที่อ่านได้เพิ่มขึ้นจะเป็นการบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและยกระดับ GDP ให้สูงขึ้น ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีภาคการผลิตประเทศแคนาดาและรายงานผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐอเมริกา หลังจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารแคนาดาเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับยอดขายในประเทศแคนาดา และส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดาซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ด้วยการอ่านค่าที่ระดับ 2.0% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้าของ -0.4% นอกจากนี้คาดว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีความเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยมิชิแกนสามารถปรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 97.0 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 95.9 ซึ่งจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปในเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอาจส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น …

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 18 มกราคม 2018

วันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นและสามารถส่งผลต่อการย้ายตลาด forex ซึ่งเกิดจากนโยบายจากธนาคารในภาคฝั่งยุโรปไปสู่ตลาด ดังนีตัวเลขที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ อัตราการว่างงานในออสเตรเลียและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งจากรายงานดังกล่าวส่งผลให้ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับปานกลางถึงสูงในคู่สกุลเงินหลักอย่าง AUD / USD เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ :  ภาคฝั่งยุโรป รายงานสุนทรพจน์จากธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป คำกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางมีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในกรณีนี้คือค่าเงินยูโร เนื่องจากคำพูดดังกล่าวสามารถอ้างถึงการให้ข้อมูลและแถลงการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงศักยภาพทางการเงินได้ ภาคฝั่งอเมริกา 2. รายงานใบอนุญาติการก่อสร้าง ดัชนีการผลิตและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed Manufacturing Index) ระบุถึงสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสัญญาณดัชนีการผลิตฟิลาเดลเฟียจะสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ เช่นเดียวกับการอ่านค่าใบอนุญาติการก่อสร้างที่ซึ่งเป็นตัวระบุถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงของดัชนีฟิลาเดลเฟดภาคการผลิตและอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตการก่อสร้างซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันดิบเป็นรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับการสต๊อกน้ำมันดิบและได้รับการเผยแพร่โดย Energy Information Administration ซึ่งเป็นเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลวิเคราะห์ที่เป็นบวกหรือเชิงลบอย่างมากจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาที่ผันผวน เช่น หากมีการเพิ่มขึ้นของสต๊อกน้ำมันดิบซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นั่นหมายถึงความต้องการน้ำมันที่อ่อนแอและส่งผลเชิงลบสำหรับราคาน้ำมัน ภาคฝั่งแปซิฟิค 3. อัตราการว่างงานประเทศออสเตรเลีย และดัชนีภาคการผลิตประเทศนิวซีแลนด์ ผลรายงานอัตราการว่างงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้หรืออัตราการว่างงานที่ลดลงส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและสนับสนุนสกุลเงินท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งจากรายงานมีการคาดว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียจะลดลง 5.4% และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่เป็นกลาง  ดัชนีการสั่งซื้อภาคการผลิตของนิวซีแลนด์มีการบันทึกเงื่อนไขทางธุรกิจในภาคการผลิตซึ่งครอบคลุมทั้งภาคเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ ภาคฝั่งเอเชีย 4. ดัชนีภาคการผลิตประเทศญี่ปุ่น ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละเดือนเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งรายงานตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้บ่งชี้ว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีความเป็นบวกและส่งผลต่อค่าเงินเยฯ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบรายเดือนด้วยตัวเลข 0.6% สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 17 มกราคม 2018

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาด Forex ในวันนี้ คือการตัดสินใจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก 1.0% เป็น 1.25% ซึ่งส่งผลให้มีการคาดการณ์คู่สกุลเงิน USD / CAD จะมีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของยูโรโซน สหรัฐฯและออสเตรเลียซึ่งส่งผลต่อคู่สกุลเงิน EUR / USD และ AUD / USD เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ มีดังนี้: ภาคฝั่งยุโรป 1.ดัชนีภาคการก่อสร้างและอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรป และรายงานดุลการค้าในประเทศรัสเซีย ดัชนีการก่อสร้างและอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะเป็นบวกและสนับสนุนค่าเงินยูโร เนื่องจากสะท้อนถึงภาคการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง แม้ว่าทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรป ได้กล่าวว่าน่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใด ๆ ในปี 2018 แต่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นแรงกดดันให้ทางธนาคารปรับเปลี่ยนนโยบาย อัตราเงินเฟ้อเทียบรายเดือนในยูโรโซนมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 0.4% เพิ่มขึ้นจากการอ่านครั้งก่อนที่ 0.1% แต่อัตราเงินเฟ้อเทียบรายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็น 1.4% ต่ำกว่าการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 1.5% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.9% นอกจากนี้ความสมดุลของการค้าในรัสเซียคาดว่าจะแสดงการเพิ่มขึ้นของการเกินดุลการค้าซึ่งถือเป็นบวกสำหรับเศรษฐกิจของรัสเซียและค่าเงินยรูเบิล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการไหลเข้าของเงินทุนในประเทศ ซึ่งการส่งออกที่สูงขึ้นกว่าการนำเข้าจะนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงินท้องถิ่น ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีการผลิตของสหรัฐอเมริกา ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ การอ่านค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือเป็นบวกสำหรับค่าเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจสหรัฐฯซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังหมายถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ผู้บริโภคและธุรกิจเพิ่มการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้ต้นทุนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น . ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการอ่าน 0.4% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 0.2%…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 16 มกราคม 2018

เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองในตลาด Forex วันนี้คือ อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นรายงานจากประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร อีกทั้งรายงานการสั่งซื้อเครื่องจักรทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานเกี่ยวกับดัชนีภาคการผลิตที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY มีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง อีกทั้งจากแนวโน้มค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในปี 2018 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เป็นตัวผลักดันการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดังกล่าว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป รายงานอัตราเงินเฟ้อประเทศเยอรมันและสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกว่าที่คาดไว้จะส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสกุลเงินท้องถิ่นเนื่องจากเป็นสัญญาณที่แสดงว่ากำลังซื้อลดลงสำหรับผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลเชิงบวกเนื่องจากส่งผลต่อแรงกดดันในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราต่อรองให้ทางธนาคารกลางตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีอยู่ที่ระดับ 1.7% ลดลงจากการอ่านค่าครั้งก่อนที่ระดับ 1.8% ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงานคาดว่าจะลดลงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยอยู่ที่ระดับ 2.6% ต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 2.7% ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงสำหรับทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคง 2.รายงานอัตราดุลการค้าประเทศอิตาลี รายงานตัวเลขดุลของการค้าเป็นตัววัดทางการเงินที่ใช้ความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า โดยการเกินดุลการค้าหมายความว่าการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่าการนำเข้าซึ่งส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินทุนซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินท้องถิ่น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของดุลการค้าที่เกินดุลโดยอยู่ที่ระดับ 5.22 พันล้านยูโรซึ่งสูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 4.953 พันล้านยูโร ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งอาจมีผลต่อฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีภาคการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา NY Empire State Manufacturing เป็นดัชนีมาตรการทางธุรกิจทั่วไปในภาคการผลิตที่รัฐนิวยอร์ก ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงสภาวะทางธุรกิจที่ดีขึ้นและเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งเป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจและแนวโน้มทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ารายงานตัวเลขดังกล่าวจะมีระดับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 18.0  ภาคฝั่งเอเชีย 4.…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018

เริ่มต้นการซื้อขายรายสัปดาห์ใหม่ในตลาด Forex ซึ่งในวันนี้เป็นการเริ่มต้นด้วยปฏิทินทางเศรษฐกิจที่เบาบางและขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เช่นข่าวสำหรับเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของภูมิภาคที่สำคัญเช่นอเมริกา เอเชียและแปซิฟิค อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเกิดขึ้นสำหรับค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์ของอังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีข่าวพื้นฐานเกี่ยวกับยูโรโซนหรือเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นับว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ก็อาจเป็นผลมาจากแถลงการณ์ของธนาคารแห่งสหภายุโรปหรือ ECB ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นเชิงการผ่อนคลายเชิงปริมาณได้เร็วกว่าที่คาดไว้ในปี 2018 ทำให้ในขณะนี้ค่าเงินยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ระดับ 1.22 ในขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐที่สูงกว่าโดยอยู่ที่ระดับ 1.37 ในสัปดาห์นี้จะเป็นที่น่าสนใจในการตรวจสอบว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือหยุดลงชั่วคราว มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและข้อมูลพื้นฐานจะให้คำตอบเหล่านี้เร็ว ๆ นี้ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2018 ที่จะถึงคาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินจากธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดาและคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 1.00% เป็น 1.25% เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมกับการขึ้นราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาอาจก่อตัวขึ้นหรือคงแนวโน้มใหม่สำหรับค่าเงิน USD / CAD เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้มี ดังนี้: ภาคฝั่งยุโรป รายงานตัวเลขดุลการค้าของสหภาพยุโรป และตลาดแลกเปลี่ยนในรัสเซีย ความสมดุลของการค้าคือความแตกต่างของมูลค่าการส่งออกสินค้าและมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้นหากรายงานตัวเลขการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่าการนำเข้า ประเทศจะต้องเผชิญกับการเกินดุลการค้าหรือหากการนำเข้ามีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกประเทศจะเผชิญกับการขาดดุลการค้า ซึ่งจากรายงานมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเป็นไปในทิศทางการเพิ่มขึ้นของดุลการค้าที่เกินดุลของยูโรโซนซึ่งมีตัวเลข 28.2 พันล้านยูโรสูงกว่าตัวเลขที่อ่านได้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 18.9 พันล้านยูโรก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นของดุลอย่างมากส่งผลเชิงบวกต่อยูโรซึ่งส่งผลต่อการแข็งค่าของเงินสกุลอื่นเนื่องจากมีการไหลเข้าของเงินทุนสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นสกุลยูโร ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่การแข็งค่าขึ้นอย่างมากของค่าเงินยูโรอาจเป็นอันตรายต่อการส่งออกเนื่องจากส่งผลให้การส่งออกมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ที่มีสกุลเงินท้องถิ่นแตกต่างกัน คำถามหลักคือถ้าแนวโน้มนี้มีความยั่งยืนตามช่วงเวลาและในปี 2018 สำหรับยูโรซึ่งทำผลได้ดีในปี…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 12 มกราคม 2018

ช่วงการซื้อขายสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้มีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อและยอดขายปลีกสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าคู่สกุลเงิน USD / JPY จะมีความผันผวนในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขอัตราเงินเฟ้อจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เข้าร่วมตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากอาจมีผลโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ย จากธนาคารกลางของสหรัฐที่จะตามมาในปี2018 เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. อัตราเงินเฟ้อประเทศสวีเดนและดัชนีการผลิตประเทศอิตาลี อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินของสวีเดน เนื่องจากความกดดันทางด้านเงินเฟ้ออาจทำให้ธนาคารตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การคาดการณ์คือการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในสวีเดนนรายเดือนโดยมีการอ่านค่า4% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 0.2% การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีเป็นตัววัดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและการส่งออกที่สูงขึ้นโดยปัจจัยทั้งสองปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้สนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของอิตาลีและยูโร ในทุกๆเดือนคาดการณ์ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีจะเพิ่มขึ้นจาก 0.6% ซึ่งสูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 0.5% เล็กน้อย  ภาคฝั่งอเมริกา 2.ดัชนีการขาย อัตราเงินเฟ้อและปริมาณสินค้าคงคลังประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ คือตัวเลขแสดงอัตราเงินเฟ้อในประเทศและดัชนีการค้า โดยแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของทั้งสองค่าจะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสะท้อนถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ GDP เติบโต อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าดัชนีการค้ารายเดือนจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.4% ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 0.8% ในส่วนของอัตราเงินเงินเฟ้อมีการคาดว่าจะมีค่าลดลงโดยอยู่ที่ระดับ 0.2% ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 0.4% เทียบรายปี อย่างไรก็ตามในส่วนของอัตราเงินเฟ้อหลักที่ไม่รวมความผันผวนของราคาอาหารและพลังงาน มีรายงานตัวเลขอยู่ที่ระดับ 0.2% ซึ่งสูงกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ระดับ 0.1% ซึ่งจากรายงานทั้งสองนี้อาจส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ สำหรับสินค้าคงเหลือทางธุรกิจและดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการอ่านค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้สำหรับสินค้าคงเหลือของธุรกิจคาดว่าจะเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นของสต๊อกสินค้าอาจส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลง…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 11 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจของตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป จากรายงานดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและนโยบายจากทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรป อีกทั้งอัตราการเติบโต GDP ของประเทศเยอรมันและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริการ่วมด้วยข้อมูลพื้นฐานจากประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนค่าเงินในตลาด ซึ่งคาดว่าในวันนี้คู่สกุลเงินเยนจากญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐจะมีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในวันนี้มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1.อัตราการเติบโต GDP ของประเทศเยอรมัน ดัชนีค้าปลีกของประเทศอิตาลีและดัชนีภาคการผลิตแห่งสหภาพยุโรป ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งหมดเหล่านี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินยูโรและสนับสนุนการแข็งค่าของเงินสกุลอื่น ๆ เช่นดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตของ GDP และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีการขายปลีกจะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร อีกทั้งตลาด forex จะมีน้ำหนักในแถลงการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ ECB จะออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายและตัวเลือกในการพัฒนาตลาดการเงิน ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีราคาขายบ้านของประเทศแคนาดา ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่แสดงให้เห็นถึงตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงความต้องการบ้านที่อยู่อาศัยและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในด้านความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้จะส่งผลเชิงบวกและสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาโดยมีการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นรายเดือนในระดับ 0.2% สูงกว่าการอ่านก่อนหน้า 0.1% ภาคฝั่งแปซิฟิค 3. ดัชนีการค้าปลีกประเทศออสเตรเลีย ยอดขายปลีกที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งสะท้อนสัญญาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งวัดจากการเติบโตของจีดีพี การคาดการณ์คือลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ระดับ 0.4% ต่ำกว่าการอ่านก่อนหน้า 0.5% ภาคฝั่งเอเชีย 4. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจระดับประเทศ / ระดับภูมิภาค การอ่านดัชนีที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลเชิงบวกกับเงินเยนของญี่ปุ่น ในส่วนดัชนีคอมโพสิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเป็นดัชนีเฉลี่ย 12 ดัชนีที่สามารถติดตามอัตราส่วนสินค้าคงคลัง , คำสั่งซื้อเครื่องจักร , ราคาหุ้นสินค้าคงคลังและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 10 มกราคม 2018

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ในส่วนค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักรนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับดุลการค้าออกมา เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1.รายงานดัชนีภาคการผลิตประเทศฝรั่งเศล จากรายงานการประชุมนโยบายประจำเดือนของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปได้รายงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวค่าเงินยูโร อีกทั้งรายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าหากเทียบตัวเลขรายเดือนกลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 2. รายงานดุลการค้า ดัชนีการผลิต ตัวเลขการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรและรายงานอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย การเพิ่มขึ้นของตัวเลขทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรทั้งดัชนีการผลิตภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งดัชนีภาคการก่อสร้างได้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากบ่งบอกว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการได้เปรียบดุลการค้าซึ่งมาจากรายงานล่าสุดส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นเนื่องจากความต้องการส่งออกสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในด้านอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย มีการรายงานว่าตัวเลขยังอยู่ที่ระดับคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 2.5% เทียบรายปี ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนค่าเงินรูเบิ้ลของรัสเซียเล็กน้อยจากรายงานนี้ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีการนำเข้าและส่งออก , ปริมาณน้ำมันสำรองและปริมาณสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาการส่งออกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าและบริการในประเทศและส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขดุลการค้าและค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นราคาที่เพิ่มสูงขึ้น อาจหมายถึงความต้องการสินค้าและบริการของสหรัฐอเมริกาลดน้อยลง ดังนั้นความคาดหวังของนักวิเคราะห์ คือ ตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งค่าเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นดัชนีตัวเลขที่สำคัญที่ชี้วัดถึงปริมาณสินค้าคงเหลือในระบบ ซึ่งหากปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงก็จะหมายถึงความต้องการสินค้าในตลาดลดลง อันเนื่องมาจากผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยลดลงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขรายเดือนจะสูงขึ้นโดยอยู่ที่ระดับ 0.7% ซึ่งมากกว่าค่าที่อ่านได้คราวที่แล้วที่ -0.4% ภาคฝั่งแปซิฟิค 4. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศออสเตรเลีย ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ หากค่าที่อ่านได้มีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจในเศรษฐกิจ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 9 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ในตลาด Forex มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินยูโรซึ่งมีรายงานดุลการค้าจากประเทศเยอรมันและอัตราการว่างงานจากสหภาพยุโรปออกมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนค่าเงินดังกล่าว ในส่วนของค่าเงินเยนมีรายงานดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1.อัตราการว่างงานประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ ดัชนีการผลิตประเทศเยอรมันและรายงานตัวเลขดุลการค้าประเทศอิตาลี อัตราการว่างงานที่ลดต่ำลง อีกทั้งดัชนีการผลิตที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่สูงขึ้นส่งผลต่อค่าเงินในประเทศ ทั้งค่าเงินสวิสซ์ฟรังกซ์และค่าเงินยูโร อีกทั้งหากรายงานตัวเลขดุลการค้าเป็นบวก นั่นหมายถึงมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าก็จะยิ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในสหภาพยุโรป ซึ่งในทางทฤษฎีหากรายงานตัวเลขมีแนวโน้มดังกล่าวก็จะส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆ 2. อัตราการว่างงานสหภาพยุโรป อัตราการว่างงานที่ลดต่ำลงส่งผลให้ตลาดแรงงานแข็งแรงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตตามมา ซึ่งจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มีรายงานตัวเลขการว่างงานลดต่ำลงโดยอยู่ที่ระดับ 8.7% ลดต่ำลงกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 8.8% ซึ่งส่งผลดีต่อค่าเงินยูโรทำให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีการขายบ้านประเทศแคนาดาและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งหากดัชนีราคาขายบ้านมีค่าสูงขึ้นก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจากรายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ คาดว่าแนวโน้มดัชนีการขายบ้านจะเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตามมีรายงานตัวเลขออกมาในทิศทางตรงกันข้าม โดยดัชนีการขายบ้านลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 242 K ซึ่งน้อยกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 252K ซึ่งจากรายงานตัวเลขนี้จะส่งผลกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ในส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราการการจ้างงานที่สูงขึ้นและตำแหน่งการจ้างงานที่เปิดรับมีมากขึ้นจะส่งผลดีสะท้อนต่อภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีตัวเลขทั้งคู่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอเมริกา ในส่วนปริมาณน้ำมันสำรองยังไม่มีรายงานตัวเลขออกมาแน่ชัด อย่างไรก็ตามนักลงทุนเฝ้ารอปริมาณนำ้มันสำรองที่คงค้างอยู่ในสต๊อกเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันของโลก ภาคฝั่งแปซิฟิค 4. รายงานใบอนุญาตการก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย ใบอนุญาตการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการสร้างบ้านและโปรเจคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน ส่งผลให้เกิดผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย  ภาคฝั่งเอเชีย 5.…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันสุดท้ายในสัปดาห์แรกของปี 2018 ในวันนี้มีเหตุการณ์เศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในตลาด Forex ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศเยอรมัน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้เป็นรายงานตัวเลขของการจ้างงานนอกพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวคู่สกุลเงิน EUR/USD ซึ่งคาดว่าจะมีความผันผวนในระดับที่สูงในวันนี้ เช่นเดียวกับคู่สกุลเงิน USD/CAD ที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้: ภาคฝั่งยุโรป 1. ดัชนีการค้าประเทศเยอรมัน และดัชนีผู้บริโภครวมทั้งอัตราเงินเฟ้อประเทศฝรั่งเศล ค่าที่สูงขึ้นของดัชนีการค้าในประเทศเยอรมันส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรของสหภาพยุโรป อีกทั้งดัชนีผู้บริโภคที่สูงขึ้น บ่งบอกภาวะการใช้จ่ายของประชากรในประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งมีรายงานว่าตัวเลขดัชนีการค้าในประเทศเยอรมันและดัชนีผู้บริโภคในประเทศยุโรปยังคงตัวเลขเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่มีรายงานอัตราเงินเฟ้อในประเทศฝรั่งเศลอยู่ที่ระดับ 1.2% 2. อัตราเงินเฟ้อสหภาพยุโรปและประเทศอิตาลี ตัวเลขที่สูงขึ้นของระดับอัตราเงินเฟ้อเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามจากดัชนีผู้บริโภคที่มีรายงานออกมาล่าสุด ทำให้ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าระดับเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มลดน้อยลง ดังนั้นค่าเงินยูโรอาจจะด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีรายงานการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเทียบรายปีของสหภาพยุโรป อยู่ที่ระดับ 1.4% ซึ่งต่ำกว่าที่อ่านค่าได้ในครั้งก่อนที่ 1.5% ภาคฝั่งอเมริกา 3. อัตราการจ้างงาน/ว่างงานและรายงานสภาพดุลการค้าของประเทศแคนาดา รายงานตัวเลขที่มีแนวโน้มลดลงของดัชนีการว่างงานส่งผลเชิงบวกต่อสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและนำไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต และส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา อีกทั้งดุลการค้าที่เป็นบวกจะทำให้สภาพคล่องของสกุลเงินสูงขึ้นและปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีรายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ออกมาว่า อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ระดับ 6.0% ซึ่งมากกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ระดับ 5.9% ในขณะที่ดัชนีการผลิตในประเทศ PMI คาดการณ์ว่าจะลดลงโดยอยู่ที่ระดับ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 4 มกราคม 2017

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ในตลาด Forex มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร อีกทั้งส่งผลโดยตรงต่อคู่สกุลเงิน GBP/USD การคาดการณ์ความผันผวนของคู่สกุลเงินในวันนี้อยู่ที่ระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. ดัชนีราคาขายบ้านและดัชนีการอนุมัติสินเชื่อในสหราชอาณาจักร ดัชนีการค้าประเทศสเปนและอิตาลี ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับภาคบริการของ Markit Services จะส่งสัญญาณการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งเป็นไปในเชิงบวกและสนับสนุนสกุลเงินของประเทศ อันได้แก่ ยูโรและปอนด์อังกฤษ การคาดการณ์สำหรับทั้งสามประเทศสเปนอิตาลีและสหราชอาณาจักรเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในดัชนี PMI ของ Markit Services สำหรับเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีข่าวพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของตลาดที่อยู่อาศัยโดยมีการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อและการกู้ยืมซึ่งส่วนใหญ่เป็นดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้านและสะท้อนถึงความกดดันด้านเงินเฟ้อ เช่นกัน ยิ่งค่าที่อ่านได้สูงขึ้นสำหรับตัวเลขการอนุมัติสินเชื่อการให้กู้ยืมและการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านถือว่าเป็นบวกสำหรับเศรษฐกิจอังกฤษ ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่อยู่อาศัยมีความแข็งแกร่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถานะโดยรวมของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับเครดิตผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเนื่องจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นผลบวกเนื่องจากบ่งบอกว่าผู้บริโภคเพิ่มการใช้จ่ายในสินค้าและบริการซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง การคาดการณ์สินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.5 พันล้านปอนด์สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 1.451 พันล้านปอนด์ ภาคฝั่งอเมริกา 2. อัตราการจ้างงาน ปริมาณน้ำมันสำรองและนโยบายจากธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP คือมาตรการที่ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมหรือออกจากงานในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งโดยปกติจะเป็นรายงานตัวเลขรายเดือน ซึ่งหากรายงานตัวเลขเป็นบวกจะบ่งชี้ว่ามีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลาที่รายงานเกินกว่าจำนวนที่เหลือ ในขณะที่ตัวเลขเชิงลบบ่งชี้ว่าการจ้างงานหดตัว ดังนั้นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นบวกจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับการอ่านดัชนี PMI ภาคบริการและดัชนีคอมโพสิต PMI ซึ่งระบุถึงสถานะของภาคการผลิตและภาคการผลิต มีการคาดการณ์ว่าจะมีรายงานตัวเลขที่ลดลงของภาคบริการและดัชนี PMI คอมโพสิตซึ่งไม่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบ่งชี้ว่าภาคบริการด้านการผลิตและภาคการผลิตหดตัว อีกทั้งหลังจากการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงน้ำมันดิบรายสัปดาห์อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบและคู่สกุลเงิน USD…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 3 มกราคา 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับอัตราการว่างงานในประเทศเยอรมันและนโยบายจากธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป ดังนั้นการคาดการณ์ความผันผวนในวันนี้มีระดับปานกลางค่อนไปทางสูง อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานต่างๆทางเศรษฐกิจประจำปี 2018 จะส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาด Forex เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. อัตราการว่างงานในประเทศเยอรมันและสเปนและดัชนีการค้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อัตราการว่างงานและดัชนีการค้าในประเทศเป็นตัวเลขแสดงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวราคาของคู่สกุลเงินสวิตซ์ฟรักซ์และค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร ซึ่งรายงานตัวเลขการว่างงานที่มีแนวโน้มลดต่ำลงของประเทศเยอรมัน หรือแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของดัชนีการค้าในประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ จะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับตัวเลขการว่างงานและดัชนีการค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งจากรายงานตัวเลขทางฝั่งเยอรมันตัวเลขการจ้างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 5.5% จากที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 5.6% ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรเนื่องจากบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังขยายตัวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเนื่องจากผู้บริโภคเพิ่มอัตราการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการบริการประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานตัวเลขที่สูงขึ้นของดัชนีการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ (PMI) สะท้อนถึงเศรษฐกิจกำลังขยายตัวและส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่าปัจจัยด้านฤดูกาลจะส่งผลต่อตัวเลขดัชนีดังกล่าวก็ตาม จากรายงานล่าสุดตัวเลข PMI ยังคงอยู่ที่ระดับคงที่ 58.2 ซึ่งจากรายงานตัวเลขนี้อาจส่งผลกระทบทางด้านลบเล็กน้อยต่อค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ อีกทั้งตัวเลขภาคการก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากที่คาดหวังไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการภาคการก่อสร้างและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดน้อยลง อย่างไรก็ตามนโยบายที่มาจากธนาคารกลางจะส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากรายงานอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในปี 2017 ยังไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งกค่าขึ้ อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อในประเทศจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำหน้าที่กดดันให้ธนาคารกลางของสหรัฐตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ภาคฝั่งแปซิฟิค 3.  ดัชนี AIG ประเทศออสเตรเลีย ดัชนี AIG บ่งบอกถึงสถานะของอุตสาหกรรมในภาคการบริการโดยตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณถึงภาคบริการที่แข็งแกร่งส่งผลต่อการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอาจส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน , การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการสนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียทำให้เกิดการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2017

เหลือเวลาอีกสองวันสำหรับวันทำการของตลาด Forex ก่อนที่จะสิ้นสุดปี 2017 และในวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าในวันนี้ความผันผวนของคู่สกุลเงินหลักจะอยู่ในระดับปานกลาง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ประเทศรัสเซีย รายงานดัชนีภาคการผลิต (PMI) เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่บ่งบอกถึงกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการ ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลขที่แสดงถึงเศรษฐกิจกิจขยายตัวจะต้องมีค่ามากกว่า 50.0 ขึ้นไป ซึ่งจากรายงานพบว่าดัชนภาคการผลิตของประเทศรัสเซียมีแนวโน้มไปในทิศทางบวกซึ่งส่งผลสนับสนุนต่อเศรษฐกิจในรัสเซียและค่าเงินรูเบิ้ล ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีการค้าปลีก , อัตราการว่างงานในประเทศและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือตัวเลขรายงานปริมาณสินค้าคงคลังรายเดือนของสหรัฐซึ่งเป็นมาตรการในการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงเหลือสำหรับภาคการผลิต หากค่าที่อ่านได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงและความต้องการสินค้าที่ผลิตได้ลดลง เนื่องมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงเป็นผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีรายงานว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังจะอยู่ที่ระดับ 0.4% ต่อเดือนซึ่งสูงกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ -0.5% ซึ่งตัวเลขความคาดหมายสอดคล้องกับรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจากดัชนี Chicago (PMI) ที่วัดกิจกรรมทางธุรกิจในชิคาโก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการว่างงานในสหรัฐมีรายงานว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโดยทำหน้าที่ส่งสัญญาณถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามรายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิตคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงโดยอยู่ที่ระดับ 62.5 ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่ผ่านมาที่ระดับ 63.9 แต่การวิเคราะห์แนวโน้มชี้ให้เห็นถึงการลดลงหรือดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลจากฤดูกาล ในส่วนปริมาณน้ำมันสำรอง มีการปล่อยสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเบนซินเป็นรายสัปดาห์โดยมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกหรือลบทั้งในด้านตัวเลขจริงและตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ หากตัวอย่างเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นและงจำนวนสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบที่ลดลงเมื่อเทียบกับที่คาดไว้แสดงว่ามีความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจัยสนับสนุนที่เป็นบวกต่อราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันมีการซื้อขายที่ระดับคงที่เกือบสองปีครึ่งและมีการหยุดชะงักของอุปทานที่เฉพาะเจาะจงเป็นตัวกระตุ้นอีกประการหนึ่งสำหรับการประชุมราคาที่ผ่านมา ภาคฝั่งแปซิฟิค 3. ดัชนีราคาขายบ้านประเทศออสเตรเลีย…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2017

สภาพคล่องในตลาด Forex จะกลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้งหลังจากวันหยุดคริสต์มาสที่ผ่านพ้นไป เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวสำคัญในตลาด Forex เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. ดัชนีผู้บริโภคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผลการอนุมัติสินเชื่อในสหราชอาณาจักรและ อัตราการว่างงานในประเทศฝรั่งเศล หากตัวเลขดัชนีผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตัวเลขผลการอนุมัติสินเชื่อในสหราชอาณาจักรเพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นผลเชิงบวกต่อค่าเงินสวิตซ์ฟรังกซ์และค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานและตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงในประเทศฝรั่งเศลจะส่งผลดีต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปกำลังขยายตัวและมีความแข็งแรง อีกทั้งดัชผู้บริโภคและยอดการอนุมัติสินเชื่อบ่บอกถึงระดับความมั่นใจของผู้บริโภคที่สูงขึ้นและการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัยพ์ นอกจากนี้ตัวเลขการว่างงานที่ลดลงเป็นสัญญาณที่ดีมากว่าภูมิภาคในแถบนี้มีเศรฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่แข็งแรง ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ภาคฝั่งอเมริกา 2. ดัชนีราคาขายบ้านและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา การเพิ่มขึ้นของราคาขายบ้านแสดงให้เห็นการเติบโตที่สำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสำคัญมากต่อสภาพเศรษฐกิจในอเมริกาเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ราคาขายบ้านเป็นตัวบ่งบอกถึงอนาคตการขยายตัวหรือลดลงของเศรษฐกิจ ซึ่งมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่า ตัวเลขราคาขายบ้านจะมีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ -0.5% ซึ่งนับว่าเป็นการลดลงแบบมีนัยสำคัญหากเทียบกับค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ระดับ 3.5% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวอาจมีผลมาจากการปรับเปลี่ยนฤดูกาล อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวเลขดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ในส่วนของรายงานปริมาณน้ำมันสำรอง มีรายงานจาก API ว่าในสัปดาห์นี้ตัวเลขจะส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินและราคาน้ำมันดิบของโลก ยกตัวอย่างเช่น หากปริมาณสำรองน้ำมันดิบสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้นั่นหมายความว่าความต้องการของตลาดโลกลดน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกที่จะปรับตัวลดลง ดังนั้นรายงานตัวเลขปริมาณน้ำมันคงเหลือนี้เป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อราคาน้ำมันทั่วโลก ภาคฝั่งเอเชีย 3. ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชการค้า ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในกรณีของเศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดที่อยู่อาศัยหากมีการอ่านค่าที่สูงขึ้นสำหรับการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ตัวเลขการค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเชิงบวกของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและส่งผลให้ค่าเงินเยนปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึงภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้น  แม้ว่าการคาดการณ์สำหรับการอ่านเชิงลบสำหรับการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในแต่ละปีซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่น่าจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ Image Credit : http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Yokohama.htm Article…

อ่านต่อ →

Page 1 of 2