0Comments

การดูกราฟ forex แบบง่าย ๆ เพื่อใช้เทรดทำกำไร

หัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถทำกำไรในตลาด forex ได้ นั่นคือ เราต้องดูกราฟ forex เป็นครับ ซึ่งหลักการดูกราฟ forex นั้นมีสิ่งที่เราต้องดูเป็นหลักๆ อยู่สามหัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน...
0Comments

DeMarker iqoption

DeMarker iqoption คืออะไร DeMarker indicator iqoption เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากในภาวะที่ตลาดมีกรอบการเคลื่อนไหวของราคาที่แคบ หรือเราจะเรียกว่า Sideway...
0Comments

Chande Forecast Oscillator (CFO) iqoption

Chande Forecast Oscillator (CFO) iqoption คืออะไร Chande Forecast Oscillator (CFO) คือค่า Oscillator ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประมาณทิศทางของราคาทรัพย์สินในอนาคตได้...
0Comments

Center of Gravity (COG) indicator iqoption

Center of Gravity (COG) iqoption คืออะไร Center of Gravity (COG) คือช่องตัวชี้วัดที่กำหนดขีดจำกัดของความผันผวนของราคาและวัดระดับของการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ถูกเทรด...