0Comments

5 ภาพยนต์ที่เทรดเดอร์ iqoption ควรดูในสัปดาห์นี้

วันนี้ผมมีบทความดี ๆจากคุณ Vasiliy Chernika จาก iqoption ในบทความที่ชื่อ “5 ภาพยนต์ที่เทรดเดอร์ iqoption ควรดูในสัปดาห์นี้” โดยเผยแพร่วันที่ 15/08/2019...
0Comments

Aroon Oscillator iqoption

Aroon Oscillator iqoption คืออะไร กลุ่มของอินดิเคเตอร์ใน iqoption สามารถแบ่งออกมาได้หลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือกลุ่ม Momentum หรือการแกว่งตัวของกราฟราคาทรัพย์สิน...
0Comments

Fractals iqoption

Fractals iqoption คืออะไร ค่า Fractals iqoption ถือเป็นอินดิเคเตอร์ iqoption ที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างน้อยมาก อาจจะมาจากการใช้งานที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับ...
0Comments

Detrended Price Oscillator iqoption

Detrended Price Oscillator iqoption คืออะไร ค่า Detrended Price Oscillator เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย และเป็นอินดีเคเตอร์ที่ช่วยในการบอกถึงความแข็งแรงของเทรนด์...
0Comments

Parabolic SAR iqoption

Parabolic SAR iqoption คืออะไร parabolic SAR iqoption คือหนึ่งเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่ช่วยให้เราสามารถมองหา แนวโน้มของความแข็งแกร่งของราคา, ช่วยในการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อ-ขาย...
0Comments

Awesome Oscillator

Awesome Oscillator iqoption คืออะไร AO หรือ awesome Oscillator iqoption ถือเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่น่าใช้งานมาก และมีการแสดงผลคล้ายกับการปสดงผลของ RSI สำหรับผู้สร้าง AO...