Hassle-free (deposit , withdrawals) คืออะไร

บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจคำศัพท์คำว่า Hassle-free (deposit , withdrawals) ว่าหมายถึงอะไร และมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง


Hassle-free คืออะไร

Hassle-free หมายถึง ความง่าย สะดวกและไม่ยุ่งยาก ซึ่งในอุตสาหกรรม Forex และ ไบนารี่ออปชั่นหมายถึง ไม่ยุ่งยากในการฝากเงิน หรือถอนเงิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเกณฑ์ที่จะทำให้การฝากเงิน การถอนเงินเป็น Hassle-free ในประเทศไทยได้ต้องประกอบด้วย

1.สามารถฝาก ถอนเงินผ่านธนาคารไทยออนไลน์ได้

2.สามารถฝาก ถอนเงินผ่าน QR Code ได้

3.การฝากเงินและถอนเงินต้องไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนสั้น ๆ ให้จบในหน้าเว็บหน้าเดียว

4.หน้าเว็บต้องสนับสนุนภาษาไทย

5.ระยะเวลาในการฝากเงินต้องไม่เกิน 3 วินาที และถอนเงินไม่เกิน 10 นาที

หากโบรกเกอร์ Forex หรือโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่นไหน สนับสนุนเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ถือว่าระบบฝากเงินและระบบถอนเงินเป็นแบบ Hassle-free อย่างแน่นอน


ประเด็นสำคัญของ Hassle-free

1.มักพบคำนี้ในระบบการฝากเงิน ถอนเงินของ Forex และไบนารี่ออปชั่น

2.ระบบโบรกเกอร์ใดควรค่าแก่การได้รับคำว่า Hassle-free ควรต้องมีหลักเกณฑ์ 5 ข้อตามที่อธิบายไว้ข้างต้น


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.