มารู้จักกับทฤษฏี Elliott Wave เพื่อใช้วิเคราะห์ตลาด Binary Option กันเถอะ

ถ้าพูดทฤษฏี Elliott Wave หลายคนอาจจะกลัวหรือไม่กล้าไปแตะต้องมัน เพราะคิดว่ามันเป็นทฤษฏีที่ซับซ้อนยุ่งยาก เฉพาะคนที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ แต่ช้าก่อน ถ้าคุณคิดจะก้าวเข้ามาเป็นเทรดเดอร์แล้วละก้อ คุณต้องเข้าใจเรื่องของ Elliott Wave ให้ได้ เนื่องจากทฤษฏี Elliott Wave เป็นทฤษฏีที่แม่นยำสูงมาก และเป็นระบบที่ควบคุมการเทรดในทุกเรื่อง ซึ่งสามารถบอกสภาวะและอารมณ์ของตลาดได้อย่างดีเยี่ยม

Elliott Wave ถูกคิดค้นโดย R.N. Elliott นักบัญชีชาวสหรัฐอเมริกา เขาได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของราคามีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของและอารมณ์ของมวลชนทั้งหมด ที่เป็นไปตามหลักการของตัวเลขฟิโบนัชชี่ (Fibonacci Number)

โครงสร้างของ Elliott Wave

คลื่นเอลเลียต แบ่งออกได้ทั้งหมด 8 คลื่น คือคลื่นส่ง 5 คลื่น ได้แค่ 1,2,3,4 และ5 และคลื่นปรับ 3 คลื่น ได้แก่ A,B และC

เมื่อเรามองคลื่นเอลเลียตให้ลึกเข้าไปอีกจะพบว่า คลื่นเอลเลียตแบ่งย่อยได้เป็น 34 คลื่น คือ คลื่นส่ง 21 คลื่น และคลื่นปรับ 13 คลื่น

จุดที่ทำให้คลื่นเอลเลียตเป็นเรื่องยากที่สุดคือ เมื่อเรามองลึกเข้าไปอีก จะพบว่าคลื่นเอลลียตแบ่งย่อยได้อีกเป็น คลื่นส่ง 144 คลื่น และคลื่นปรับ 89 คลื่น และอีกอย่างก็คือ คลื่นเอลเลียตในกราฟราคาจริงจะไม่ได้สวยหรูเหมือนในภาพหรอกนะครับ

กฎของ Elliott Wave

  1. คลื่นที่ 2 ต้องไม่ปรับตังลงต่ำกว่าคลื่นที่ 1 เด็ดขาด
  2. คลื่นที่ 3 ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่สนใจลงทุนในคลื่นนี้มากที่สุด
  3. คลื่นที่ 4 ต้องไม่ล้ำจนกินยอดของคลื่นที่ 1 ยกเว้นบางกรณี

ข้อควรรู้ของElliott Wave

  1. คลื่นที่ 5 ควรสูงกว่ายอดของคลื่นที่ 3 (เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้)
  2. คลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 จะสลับกันเป็นแบบ simple และ complex อธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าคลื่นลูกใดเกิดรูปแบบ simple อีกลูกก็จะเกิดรูปแบบ complex

คลื่นส่ง

คลื่นส่ง คือ คลื่นที่วิ่งไปตามแนวโน้มหลักของตลาด ซึ่งจะประกอบได้ 5 คลื่น คือ 1,2,3,4 และ5 โดยคลื่นส่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1.คลื่นทั่วไป

จะมีรูปแบบปกติ ซึ่งมีทั้งหมด 5 คลื่น แต่ละคลื่นมีความยาวปกติ สามารถนับง่าย และนำไปวิเคราะห์ได้ง่ายที่สุด

2.คลื่นยืด

เป็นคลื่นที่มีความยาวมากกว่าปกติ ส่วนมากจะเกิดขึ้นในคลื่นที่ 3 มากที่สุด แต่บางกรณีอาจเกิดขึ้นในคลื่นที่ 1 หรือคลื่นที่ 5 ก็ได้ โดยปกติคลื่นเอลเลียตมี 5 คลื่น อาจจะเพิ่มเป็น 9 ,13 หรือ 17 คลื่น ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดอีกที

3.คลื่นรูปแบบสามเหลี่ยม

เป็นคลื่นที่เกิดการปรับตัวซับซ้อนกว่าปกติ ซึ่งเป็นการวิ่งเข้าในกรอบสามเหลี่ยมก่อนที่จะ Break Out ออกไป ปกติแล้วคลื่นสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นในคลื่นที่ 5 หรือคลื่น C แต่ในบางกรณีเกิดขึ้นในคลื่นที่ 1

4.คลื่นหดตัว

เป็นคลื่นที่มีแรงส่งของคลื่นที่ 5 น้อย จนทำให้คลื่นที่ 5 ไม่สามารถยืนเหนือคลื่นที่ 3 ที่ หรือเรียกรูปแบบนี้ว่า Double Top

คลื่นปรับ

คลื่นปรับ คือ คลื่นที่วิ่งสวนแนวโน้มหลักของตลาด ซึ่งประกอบได้ 3 คลื่น คือ A,B และC โดยคลื่นปรับจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1.คลื่นฟันปลา

จะมีรูปแบบเป็น 5-3-5 ปกติแล้วจะพบในคลื่น A , X หรือ 2 แต่ในบางครั้งพบในคลื่นที่ 4 ซึ่งเป็นการปรับตามสัดส่วนของฟีโบนัชชี

2.คลื่นราบ

จะเป็นการปรับตัวในแนวระนาบกับพื้น แล้ววิ่งไปตามแนวโน้มเดิมของตัวเองต่อไป

3.คลื่นรูปแบบสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมปากกว้าง

เป็นรูปแบบที่คลื่นปรับตัวเข้ากรอบสามเหลี่ยม โดยคลื่นรูปแบบนี้ คลื่นที่ 4 สามารถต่ำกว่ายอดของคลื่นที่ 1 ได้ ปกติแล้วจะเกิดในคลื่น B , X หรือ คลื่นที่

4.คลื่นรูปแบบผสม

เป็นรูปแบบที่เกิดคลื่นฟันปลา คลื่นราบ และคลื่นสามเหลี่ยมผสมกัน จนทำให้มีรูปแบบที่ซับซ้อนมาก

วิเคราะห์ Elliott Wave

คลื่นที่ 1

เราจะยังไม่ทราบว่า ตอนนี้เราได้อยู่ในคลื่นลูกที่ 1 แล้ว เพราะยังไม่มีตัวยืนยันได้ว่าเราอยู่คลื่นที่ 1 เราต้องรอให้จบคลื่นที่ 1 ก่อน แล้วรอราคาปรับตัวสร้างคลื่นที่ 2 ขึ้นมา แต่ในบางกรณีเราสามารถสังเกตได้จากการกระชากของราคาที่รุนแรงของตลาดจนหลุดแนวโน้ม เพื่อให้เราสันนิษฐานได้ แต่ยังไงก็ตาม คลื่นที่ 1 ก็ไม่ใช่คลื่นที่น่าเข้าลงทุนอยู่ดี

คลื่นที่ 2

เมื่อราคาสร้างคลื่นที่ 1 เสร็จแล้ว เกิดการปรับตัวเป็นคลื่นที่ 2 ตอนนี้เราจะทราบแล้วว่าคลื่นลูกเมื่อกี้คือคลื่นลูกที่ 1 และคลื่นที่เราอยู่ตอนนี้คือคลื่นลูกที่ 2 โดยจะปรับตัวลงมาตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีที่ประมาณ 61.8% หรือ 78.6% หากเราคาเด้งกลับไป แล้วสามารถผ่านยอดของคลื่นที่ 1 ไปได้ ให้เรารอจังหวะในการทำกำไรในคลื่นที่ 3 กันได้เลย

คลื่นที่ 3

เป็นคลื่นที่ยาวที่สุด และสามารถทำกำไรได้ง่ายที่สุด เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคลื่นนี้ ทำให้ดารเทรดในคลื่นนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก โดยปกติแล้วราคาจะวิ่งขึ้นไปตามสัดส่วนของฟีโบนัชชี โดยวัดจากต้นคลื่นที่ 1 ไปยังยอดคลื่นที่ 1 ที่ระดับ 161.8% ปกติจะถึงระดับนี้อยู่แล้ว , 261.8% จุดทำกำไรได้มหาศาล หรือถ้าแรงสุดๆอาจจะขึ้นไปถึง 423.6% เลยก็ได้

คลื่นที่ 4

เป็นคลื่นที่ไม่น่าเข้าลงทุนมากที่สุด เพราะว่านักลงทุนหลายคนเริ่มออกจากตลาดไปบ้างแล้ว อีกอย่างคลื่นที่ 4 เป็นคลื่นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ในบางกรณีอาจจะปรับตัวต่ำเกินไป จนทำให้ราคาไม่ปรับตัวเป็นคลื่น 5 ต่อ แล้วกลับลงมาเลยก็ได้

คลื่นที่ 5

เป็นคลื่นที่สามารถเข้าทำกำไรได้ในช่วงสั้นๆ เพราะเราไม่รู้ว่าคลื่นลูกนี้จะมีแรงส่งมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีแรงส่งมากก็อาจจะทำให้เราทำกำไรได้มาก แต่ถ้ามีแรงส่งน้อยการเทรดครั้งนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงทุนในคลื่นที่ 5 ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละคน ว่าจะเข้าเทรดดีหรือไม่

คลื่น A

เป็นคลื่นที่ปรับตัวหลุดแนวโน้มเดิมอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นได้ชัดเจนว่า ตอนนี้ได้หมดแนวโน้มเดิมแล้ว และกำลังจะเกิดแนวโน้มใหม่ขึ้นมา ถ้าคิดในทางกลับกัน คลื่น A ก็เปรียบเสมือนคลื่นที่ 1 นั่นเอง

คลื่น B

หลังจากจบคลื่น A แล้ว จะเกิดการดีดกลับ เพื่อปรับตัวเป็นคลื่น B ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นไปตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีที่ระดับ 61.8% หรือ 78.6% แต่บางครั้งอาจจะปรับขึ้นไปสูงจนเกือบถึงยอดคลื่นที่ 5 เลย

 คลื่น C

เป็นคลื่นที่น่าลงทุนพอสมควร เพราะราคาจะปรับตัวลงไป และมักจะจบตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีที่ประมาณ 61.8% หรือ 78.6% ซึ่งวัดจากต้นของคลื่นที่ 1 ไปยังยอดของคลื่นที่ 5

สำหรับเรื่องฟีโบนัชชี อาจจะมีเนื้อหาที่ละเอียดและลึกกว่านี้ เพราะสามารถเขียนเป็นหนังสืออีกเล่มเลยก็ยังได้ แต่ถ้าผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ผมอธิบายไปและปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง พร้อมหาความรู้เรื่อง Elliott Wave ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ ผมเชื่อว่า ผู้อ่านจะสามารถวิเคราะห์ตลาดได้แบบลึกซึ้งและเฉียบคมมากขึ้นแน่นอน

 

Image Credit : http://www.elliottwave.com/Free-Reports/Introduction-to-the-Wave-Principle

http://thailandforexclub.com/index.php?topic=31478.0

http://www.swing-trade-stocks.com/elliott-wave.html

http://www.elliottwave.com/Free-Reports/Introduction-to-the-Wave-Principle

https://www.ideatechnical.com/13989389/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99

https://www.google.co.th/search?q=elliott+wave&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_cj-ytHYAhVHNY8KHR9LBTEQ_AUICigB#imgrc=YiNp42RWtGna_M:

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม