ดาวน์โหลด eBook สอนเทรด forex
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรด forex พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 10 สิงหาคม 2017 : ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือสามารถส่งผลกระทบต่อตลาด Forex

>> กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกiqoption ฟรี! <<

ปัจจัยสำคัญที่ปรากฏขึ้นและส่งผลต่อตลาด Forex และตลาดทุนคือ ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความต้องการสินทรัพย์และสกุลเงินที่มีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาของทองคำสูงขึ้นและค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมีความสำคัญมากขึ้นดังจะเห็นได้จากค่าเงินเยน ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง แม้ว่าเรื่องของภูมิศาสตร์รัฐศาตร์ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด Forex

ในวันนี้ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญจะมุ่งเน้นไปที่การแจ้งเตือนเพื่อเตรียมรับมือใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้

  1. การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย (เดือนสิงหาคม)

จากรายงานการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค (Inflation Expectations) สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อใน 12 เดือนข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้นำให้ธนาคารกลางของออสเตรเลีย(Reserve Bank of Australia) สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มสูงตามและถือว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเชิงบวกต่อสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ค่า 4.4% ที่อ่านได้ตามจริงครั้งก่อน ซึ่งแม้ว่าจะสูงกว่าการคาดการณ์แต่ทางธนาคารกลางกลับไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเป็นตัวชี้นำให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

  1. ดัชนีอุตสาหกรรมขั้น ตติยภูมิ (Tertiary) ของประเทศญี่ปุ่น (เดือนมิถุนายน)

รายงานเศรษฐกิจประจำเดือนชี้วัดว่ามูลค่าทั้งหมดของความต้องการภาคบริการ เปลี่ยนแปลงแค่ความต้องการภายในประเทศ แต่การที่ญี่ปุ่นพึ่งพาการให้บริการในด้านการส่งออกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งในส่วนนี้และส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นและเป็นแรงกระตุ้นธุรกิจซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะเชิงบวกต่อสกุลเงินเยน สำหรับเดือนมิถุนายนการคาดการณ์อยู่ที่ 0.2 % เทียบกับค่าครั้งก่อนที่ติดลบที่ 0.1%

  1. อุตสาหกรรมการผลิต , การผลิตสินค้า , ผลิตภัณฑ์ทางด้านการก่อสร้างและยอดรวมการค้า ในประเทศอังกฤษ

ข่าวด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกับต่ออุตสาหรรมการผลิตในประเทศอังกฤษจะถูกเผยแพร่เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน ค่าการคาดการณ์ที่สูงขึ้นเป็นลักษณะเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษและค่าเงินปอนด์ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับการผลิต ความเข้มแข็งของธุรกิจและการขยายตัวของเศรษฐกิจ  เช่นเดียวกับภาคผลิตภัณฑ์ทางด้านการก่อสร้าง

ซึ่งการคาดการณ์ที่สูงขึ้นในเดือนมิถุนายนส่งผลให้กระตุ้นต่อธุรกิจใน 3 ภาคนี้รวมทั้งค่าเงินปอนด์ อีกทั้งยอดรวมการค้าสำหรับเดือนมิถุนายนคาดการณ์ว่าจะแสดงแนวโน้มการขาดดุลในระดับที่ต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนความต้องการของค่าเงินปอนด์ได้เป็นอย่างดี

  1. ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ (เดือนมิถุนายน)

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของบ้านและสะท้อนความต้องการในตลาด ค่าที่แข็งขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขความต้องการบ้านเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความมั่นใจในภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคต

  1. จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง (รายงานประจำสัปดาห์)

รายงานเศรษฐกิจประจำสัปดาห์แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวเลขที่ลดลงส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบ่งชี้ว่าจำนวนคนยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกและยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่องมีจำนวนลดลง ล่าสุดรายงานตัวเลขการจ้างงานในธุรกิจที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทั้ง 2 รายงานนี้ส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ ความคาดหวังคือตัวเลข 240K คงที่ ของผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกตัวเลขและตัวเลข 1960K ของผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่องลดน้อยลงจากครั้งก่อนที่ 1968K

ที่มา: https://blog.iqoption.com/en/economic-calendar-for-august-11th/


admin
admin

If you want to contact to adverting your broker forex or option or review your business please email to me at: articleheros@gmail.com you can write to me in English letter.

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.