ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 10 มกราคม 2018

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ในส่วนค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักรนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับดุลการค้าออกมา

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ :

ภาคฝั่งยุโรป

1.รายงานดัชนีภาคการผลิตประเทศฝรั่งเศล

จากรายงานการประชุมนโยบายประจำเดือนของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปได้รายงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวค่าเงินยูโร อีกทั้งรายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าหากเทียบตัวเลขรายเดือนกลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

2. รายงานดุลการค้า ดัชนีการผลิต ตัวเลขการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรและรายงานอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย

การเพิ่มขึ้นของตัวเลขทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรทั้งดัชนีการผลิตภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งดัชนีภาคการก่อสร้างได้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากบ่งบอกว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการได้เปรียบดุลการค้าซึ่งมาจากรายงานล่าสุดส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นเนื่องจากความต้องการส่งออกสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ในด้านอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย มีการรายงานว่าตัวเลขยังอยู่ที่ระดับคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 2.5% เทียบรายปี ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนค่าเงินรูเบิ้ลของรัสเซียเล็กน้อยจากรายงานนี้

ภาคฝั่งอเมริกา

3. ดัชนีการนำเข้าและส่งออก , ปริมาณน้ำมันสำรองและปริมาณสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกา

ดัชนีราคาการส่งออกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าและบริการในประเทศและส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขดุลการค้าและค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นราคาที่เพิ่มสูงขึ้น อาจหมายถึงความต้องการสินค้าและบริการของสหรัฐอเมริกาลดน้อยลง ดังนั้นความคาดหวังของนักวิเคราะห์ คือ ตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งค่าเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจของประเทศ

ในส่วนรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นดัชนีตัวเลขที่สำคัญที่ชี้วัดถึงปริมาณสินค้าคงเหลือในระบบ ซึ่งหากปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงก็จะหมายถึงความต้องการสินค้าในตลาดลดลง อันเนื่องมาจากผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยลดลงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขรายเดือนจะสูงขึ้นโดยอยู่ที่ระดับ 0.7% ซึ่งมากกว่าค่าที่อ่านได้คราวที่แล้วที่ -0.4%

ภาคฝั่งแปซิฟิค

4. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศออสเตรเลีย

ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ หากค่าที่อ่านได้มีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจในเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งปริมาณการจ้างงานในประเทศ อัตราการลงทุน การใช้จ่ายภาคธุรกิจ ซึ่งดัชนีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

Image Credit : https://amazingthaisea.com/

Article Credit : https://blog.iqoption.com/forex-market-economic-calendar-for-wednesday-10th-january-2018/

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม