วันนี้ปฏิทินทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับตลาด Forex โดยมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง 2 หัวข้อสุนทรพจน์จากประธานธนาคารกลางของสหรัฐ (Fed) นาง Janet Yellon และ นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรป (ECB) ในการประชุมประจำปี ณ เมือง Jackson Hole อาจส่งผลต่อความผันผวนของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ดังนั้น วันนี้มีเหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาด Forex ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) ในประเทศเยอรมัน ประจำไตรมาสที่ 2

Time: 06:00 GMT

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นเครื่องมือชี้วัดถึงปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ ซึ่งแสดงถึงการเติบโตและความเข็มแข็งของเศรษฐกิจ ดังนั้นหากค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับที่สูงกว่าการคาดการณ์ก็จะเป็นผลในเชิงบวกกับเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันและส่งผลต่อค่าเงินยูโร อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการเติบโตในอัตราที่สูง ดังนั้นความคาดหวังของนักวิเคราะห์คือ GDP ในไตรมาสที่สองของปีนี้จะมีค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับที่ 2.1% เทียบรายปีจากการปรับค่าตามวันทำการ และค่า 0.8% ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นค่าเดียวกับที่อ่านได้ในครั้งก่อน  ดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อค่าเงินยูโรของสหภาพยุโรปเทียบรายไตรมาส ดังนั้นความคาดหวังคือค่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่อ่านได้คือ 0.6%

  1. ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ(IFO) ประเทศเยอรมันประจำเดือนสิงหาคม

Time: 08:00 GMT

รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวนี้เป็นเครื่องวัดความรู้สึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน โดยดัชนีนี้ประกอบด้วยพื้นฐานการสำรวจคือ บรรยากาศทางธุรกิจ ความคาดหวังและการประเมินภาพรวมในปัจจุบัน ซึ่งค่าที่อ่านได้นี้จะสะท้อนถึงความความหวังและการมองทิศทางเศรษฐกิจในแง่บวกในอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับที่สูงก็จะเป็นเครื่อง สะท้อนถึงความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตและการขยายตัว และเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจของยุโรปและ ค่าเงินยูโร

 

  1. รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน(Durable goods orders) สหรัฐอเมริกาประจำเดือนกรกฏาคม

Time: 12:30 GMT

รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจประจำเดือนตัวนี้เป็นตัวชี้วัดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นใจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค และสะท้อนถึงเงื่อนไขและการมองภาพรวมเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสินค้าคงทนจะแสดงสัญญาณเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจ ดังนั้นหากค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับที่สูงก็จะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ความคาดหวังอยู่ที่ระดับ -0.6% ซึ่งดีกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนเล็กน้อยที่ติดลบถึง  -6.4%

  1. คำสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(Fed)นาง Janet Yellonในการประชุมประจำปี ณ เมืองJackson Hole

Time: 14:00 GMT

ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐทั้งสิ้น

  1. คำสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหภาพยุโรป(ECB)นายMario Draghi ในการประชุมประจำปีณ  เมืองJackson Hole

ตลาด Forex กำลังรอคอยถ้อยคำแถลงของนาย Mario Draghi เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งคำกล่าวของเขาอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโร

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด


แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam.Learn how your comment data is processed.