Tag Archives: Fibonacci

มารู้จักกับทฤษฏี Elliott Wave เพื่อใช้วิเคราะห์ตลาด Binary Option กันเถอะ

ถ้าพูดทฤษฏี Elliott Wave หลายคนอาจจะกลัวหรือไม่กล้าไปแต…

อ่านต่อ →

เทคนิคการใช้ Fibonacci ในการวิเคราะห์ตลาด Binary Option

หลายคนอาจจะพอรู้จักกับ Fibonacci มาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีเ…

อ่านต่อ →