Tag Archives: เทรนไลน์

เทคนิคการใช้เส้น Trend Line ที่ถูกต้อง เพื่อทำกำไรในตลาด Binary Option

เทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มเทรด Binary Option อีกอย่างก็คือ การใช้เส้นเทรนไลน์ ซึ่งเป็นเส้นที่ใช้บอกแนวโน้มของตลาด ทำให้เราทราบว่า ขณะนี้ตลาดอยู่ในตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง หรือตลาดไซด์เวย์ ถ้าเราสามารถใช้เส้นได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว จะทำให้เรามองภาพของตลาดได้ชัดเจนและใช้ผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนเราจะมองการใช้เส้นเทรนไลน์ได้นั้น เราต้องรู้หลักการของแนวโน้มในตลาดก่อน แนวโน้มของตลาดแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) การวิ่งของแนวโน้มขาขึ้น ให้เราสังเกตง่ายๆเลย ก็คือ Highใหม่ จะสูงกว่า Highเดิม และ Lowใหม่ จะสูงกว่า Low เดิม หลักการง่ายๆแค่นี้เลยครับ แต่ในตลาดรูปแบบของกราฟอาจจะไม่สวยหรูมากนัก ทำให้เราสามารถมองและคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น แนวโน้มขาลง (Down Trend) การวิ่งของแนวโน้มขาลง ให้เราสังเกต ก็คือ Highใหม่ ต่ำกว่า Highเดิม และ Lowใหม่ ต่ำกว่า Lowเดิม หลักการก็จะคล้ายๆกับแนวโน้มขาขึ้น แต่กลับด้านกันเท่านั้น แนวโน้มไซด์เวย์ (Sideway) การวิ่งของแนวโน้มไซด์เวย์ จะเป็นการวิ่งขึ้นลงไปในแนวระนาบ คือ…

อ่านต่อ →

วิธีใช้ trend line กับการเทรด binary option

หัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถเทรด binary option ชนะตลาดได้คือ 1.มี Indicator ที่ดี 2.มีหลักการจัดการทางการเงินที่ดี และ 3.มีหลักจิตวิทยาที่ดี โดยเฉพาะในข้อแรกนั้น หากเราวางกลยุทธ์ไว้ดี ย่อมได้เปรียบและสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล ดังนั้น เพื่อให้นักเทรด binary option ได้มีกลยุทธ์ในการเทรดที่สามารถเอาชนะตลาดได้ แอดขอแบ่งปัน วิธีการใช้เส้น trend line เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ครับ ชื่อ Indicator : Trend-Line ประโยชน์ : สามารถทำให้มองเห็นกรอบแนวโน้มของราคาว่าจะเป็นแบบใด 1.Up-trend หรือราคาขาขึ้น 2.Down-trend หรือราคาขาลง 3.Sideway หรือราคาแนวข้าง (ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือลง) บทวิเคราะห์การใช้จากแอด การเทรด binary option โดยเลือกใช้แต่เส้น tl อย่างเดียวนั้นผมเห็นว่าค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะครับ เว้นแต่เป็นการเทรดที่ tf ที่มีขนาดยาวเช่น 1H 4H หรือ 1D ขึ้นไป แต่เรามักจะใช้ตัว tl เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนมมากกว่า…

อ่านต่อ →