Tag Archives: อัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบจากการประกาศนโยบายจาก RBA

จากรายงานนโยบายธนาคารกลางแห่งประเทศออสเตรเลีย (RBA) ที่…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2017

ในวันนี้ตลาด Forex มีเหตุการณ์เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากมายโ…

อ่านต่อ →

เศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลียชะลอตัว ส่งผลต่อค่าเงิน AUD

สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในออสเตรเลียทำให้ค่าเงินดอลล…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2017

ในวันนี้ตลาด Forex มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนั่นก็…

อ่านต่อ →