Tag Archives: ดุลการค้า

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 16 มกราคม 2018

เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองในตลาด Forex วันนี้คือ อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นรายงานจากประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร อีกทั้งรายงานการสั่งซื้อเครื่องจักรทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานเกี่ยวกับดัชนีภาคการผลิตที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY มีความผันผวนในระดับปานกลางถึงสูง อีกทั้งจากแนวโน้มค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในปี 2018 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เป็นตัวผลักดันการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดังกล่าว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป รายงานอัตราเงินเฟ้อประเทศเยอรมันและสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกว่าที่คาดไว้จะส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสกุลเงินท้องถิ่นเนื่องจากเป็นสัญญาณที่แสดงว่ากำลังซื้อลดลงสำหรับผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลเชิงบวกเนื่องจากส่งผลต่อแรงกดดันในระบบเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราต่อรองให้ทางธนาคารกลางตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีอยู่ที่ระดับ 1.7% ลดลงจากการอ่านค่าครั้งก่อนที่ระดับ 1.8% ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงานคาดว่าจะลดลงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยอยู่ที่ระดับ 2.6% ต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 2.7% ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงสำหรับทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคง 2.รายงานอัตราดุลการค้าประเทศอิตาลี รายงานตัวเลขดุลของการค้าเป็นตัววัดทางการเงินที่ใช้ความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้า โดยการเกินดุลการค้าหมายความว่าการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่าการนำเข้าซึ่งส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินทุนซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินท้องถิ่น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของดุลการค้าที่เกินดุลโดยอยู่ที่ระดับ 5.22 พันล้านยูโรซึ่งสูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 4.953 พันล้านยูโร ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งอาจมีผลต่อฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีภาคการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา NY Empire State Manufacturing เป็นดัชนีมาตรการทางธุรกิจทั่วไปในภาคการผลิตที่รัฐนิวยอร์ก ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงสภาวะทางธุรกิจที่ดีขึ้นและเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งเป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจและแนวโน้มทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ารายงานตัวเลขดังกล่าวจะมีระดับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 18.0  ภาคฝั่งเอเชีย 4.…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 10 มกราคม 2018

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ในส่วนค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักรนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับดุลการค้าออกมา เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1.รายงานดัชนีภาคการผลิตประเทศฝรั่งเศล จากรายงานการประชุมนโยบายประจำเดือนของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปได้รายงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวค่าเงินยูโร อีกทั้งรายงานตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าหากเทียบตัวเลขรายเดือนกลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 2. รายงานดุลการค้า ดัชนีการผลิต ตัวเลขการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรและรายงานอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย การเพิ่มขึ้นของตัวเลขทางเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรทั้งดัชนีการผลิตภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งดัชนีภาคการก่อสร้างได้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากบ่งบอกว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการได้เปรียบดุลการค้าซึ่งมาจากรายงานล่าสุดส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นเนื่องจากความต้องการส่งออกสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในด้านอัตราเงินเฟ้อประเทศรัสเซีย มีการรายงานว่าตัวเลขยังอยู่ที่ระดับคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 2.5% เทียบรายปี ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนค่าเงินรูเบิ้ลของรัสเซียเล็กน้อยจากรายงานนี้ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีการนำเข้าและส่งออก , ปริมาณน้ำมันสำรองและปริมาณสินค้าคงคลังของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาการส่งออกเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าและบริการในประเทศและส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขดุลการค้าและค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นราคาที่เพิ่มสูงขึ้น อาจหมายถึงความต้องการสินค้าและบริการของสหรัฐอเมริกาลดน้อยลง ดังนั้นความคาดหวังของนักวิเคราะห์ คือ ตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งค่าเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นดัชนีตัวเลขที่สำคัญที่ชี้วัดถึงปริมาณสินค้าคงเหลือในระบบ ซึ่งหากปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงก็จะหมายถึงความต้องการสินค้าในตลาดลดลง อันเนื่องมาจากผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยลดลงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขรายเดือนจะสูงขึ้นโดยอยู่ที่ระดับ 0.7% ซึ่งมากกว่าค่าที่อ่านได้คราวที่แล้วที่ -0.4% ภาคฝั่งแปซิฟิค 4. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศออสเตรเลีย ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ หากค่าที่อ่านได้มีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจในเศรษฐกิจ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2017

เริ่มต้นการซื้อขายสัปดาห์ใหม่ ในวันนี้ตลาด Forex เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย และในวันนี้คาดว่าจะมีความผันผวนเพียงเล็กน้อยถึงปานเกลางเนื่องจากเข้าใกล้สู่เทศการคริสต์มาส ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือนโยบายจากธนาคารกลางทั้ง 4 แห่งที่เปรียบเสมือนธนาคารกลางของโลก ซึ่งน่าจะให้ข้อมูลเพียงพอกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหลักและพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆไปจนถึงสิ้นปี วันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้ : ภาคฝั่งยุโรป 1. รายงานดุลการค้าประเทศอิตาลีและอัตราเงินเฟ้อสหภาพยุโรป หากมีการส่งออกสินค้ามากกว่าการนำเข้า เราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ทางเศรษฐกิจว่าการได้เปรียบดุลการค้าซึ่งจะส่งผลดีต่อค่าเงินของประเทศอิตาลีและเงินยูโรของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าจากต่างประเทศและนั่นหมายถึงเศรษฐกิจในประเทศกำลังขยายตัว ซึ่งสิ่งนี้คือข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอืนๆในอนาคต อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปก็ส่งผลในเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรเช่นเดียวกัน ซึ่งทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปมีนโยบายตรงตามความคาดหมายที่ตั้งไว้เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบรายปี โดยจะอยู่ที่ระดับ 1.5% สูงกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 1.4% แต่อัตราเงินเฟ้อหลักที่ไม่รวมสินค้าอุปโภคและพลังงาน คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ที่ระดับ 0.9% 2. รายงานดัชนีการค้าสหราชอาณาจักร รายงานดัชนีการค้าเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ตัวเลขการสั่งซื้อในสหราชอาณาจักร ดังนั้นหากตัวเลขที่รายงานมีค่ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์เนื่องจากบ่งบอกถึงการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับ 13.0 ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนมากที่ระดับ 17.0 ซึ่งจากรายงานตัวเลขนี้จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ของสหราชาอาณาจักรในเชิงลบ ภาคฝั่งอเมริกา 3. ดัชนีการซื้อขายบ้านในสหรัฐอเมริกา จากรายงานตัวเลขดัชนีการซื้อขายบ้านในสหรัฐอเมริกาจากข้อมูลวิเคราะขององค์กร National Association of Home Builders (NAHB) ซึ่งแสดงระดับตัวเลขของบ้านที่ขาย หากตัวเลขที่อ่านได้มีค่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ขอสหรัฐและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคติ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่ที่ระดับ 70.0 อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่ากิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกามีการขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีต่อภาพรวมประเทศ Image Credit…

อ่านต่อ →