Tag Archives: ดัชนีการผลิต

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 19 มกราคม 2018

การซื้อขายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ซึ่งในตลาด…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 17 มกราคม 2018

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาด Forex ในวันนี้ คือกา…

อ่านต่อ →

รายงานตัวเลข PMI ส่งผลต่อคู่สกุลเงินหลัก

รอบการไหลเวียนของข้อมูล PMI ที่ไม่เป็นระเบียบได้ปรับตัว…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 3 มกราคา 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ…

อ่านต่อ →