ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของสัปดาห์ที่ 22 ถึง 26 มกราคม ปี 2018 เป็นช่วงที่มีความอ่อนไหวและมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา สำหรับวันนี้ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้และการดำเนินการทางด้านราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเนื่องจากผู้ลงทุนส่วนใหญ๋จะรอให้มีเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงสัปดาห์เพื่อสร้างแนวโน้มใหม่ ๆ

มีรายงานการตัดสินใจใน 2 ธนาคารที่สำคัญ นั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคมและจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB นอกจากนี้ยังมีข่าวพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของภาคการผลิตและภาคบริการในยูโรโซนและสหรัฐฯ ร่วมด้วยอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศสำหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ ๆส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของคู่สกุลหลัก

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ :

ภาคฝั่งอเมริกา

  1. ดัชนีภาคการผลิตมวลรวมแห่งประเทศแคนาดา

โดยทั่วไปแล้วดัชนีภาคการผลิตมวลรวมแห่งประเทศแคนาดาเป็นตัวชี้วัดถึงระดับดัชนีการขายในภาคการผลิต และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภค ตัวเลขที่สูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายผู้บริโภคย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นตัวชี้วัดระดับ GDP ที่สำคัญ ความคาดการณ์คือค่าที่อ่านได้ที่ระดับ 1.0% เทียบรายเดือนซึ่งน้อยกว่าค่าที่อ่านได้เดือนที่แล้วที่ระดับ 1.5%

2. ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติชิคาโกเฟด

ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติชิคาโกเฟดใช้เพื่อประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภายในประเทศ ดัชนีจะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้รายเดือน 85 ตัว การอ่านค่าบวกของดัชนีนี้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากค่าที่ได้เป็นค่าบวกก็จะแสดงการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยและถือเป็นผลเชิงบวกสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือดีกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯและดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นดัชนีที่มีความผันผวนสูงและในปี 2018 ค่าของทั้งคู่ที่อ่านได้มีทั้งบวกและลบโดยให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯและกิจกรรมของภาคต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ การคาดการณ์นี้มีค่าเท่ากับ 0.44 ซึ่งสูงกว่าการอ่านก่อนหน้านี้ที่ 0.15 ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

Image Credit : http://www.womansday.com/life/travel-tips/tips/a2086/10-us-city-nickname-origins-113201/

Article Credit : https://blog.iqoption.com/en/forex-market-economic-calendar-for-monday-22nd-january-2018/

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม