ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 9 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ในตลาด Forex มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินยูโรซึ่งมีรายงานดุลการค้าจากประเทศเยอรมันและอัตราการว่างงานจากสหภาพยุโรปออกมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนค่าเงินดังกล่าว ในส่วนของค่าเงินเยนมีรายงานดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างมีนัยสำคัญ

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ :

ภาคฝั่งยุโรป

1.อัตราการว่างงานประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ ดัชนีการผลิตประเทศเยอรมันและรายงานตัวเลขดุลการค้าประเทศอิตาลี

อัตราการว่างงานที่ลดต่ำลง อีกทั้งดัชนีการผลิตที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่สูงขึ้นส่งผลต่อค่าเงินในประเทศ ทั้งค่าเงินสวิสซ์ฟรังกซ์และค่าเงินยูโร อีกทั้งหากรายงานตัวเลขดุลการค้าเป็นบวก นั่นหมายถึงมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าก็จะยิ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเงินยูโรและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในสหภาพยุโรป ซึ่งในทางทฤษฎีหากรายงานตัวเลขมีแนวโน้มดังกล่าวก็จะส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆ

2. อัตราการว่างงานสหภาพยุโรป

อัตราการว่างงานที่ลดต่ำลงส่งผลให้ตลาดแรงงานแข็งแรงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตตามมา ซึ่งจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มีรายงานตัวเลขการว่างงานลดต่ำลงโดยอยู่ที่ระดับ 8.7% ลดต่ำลงกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 8.8% ซึ่งส่งผลดีต่อค่าเงินยูโรทำให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ภาคฝั่งอเมริกา

3. ดัชนีการขายบ้านประเทศแคนาดาและปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกา

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งหากดัชนีราคาขายบ้านมีค่าสูงขึ้นก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจากรายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ คาดว่าแนวโน้มดัชนีการขายบ้านจะเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตามมีรายงานตัวเลขออกมาในทิศทางตรงกันข้าม โดยดัชนีการขายบ้านลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 242 K ซึ่งน้อยกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 252K ซึ่งจากรายงานตัวเลขนี้จะส่งผลกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

ในส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราการการจ้างงานที่สูงขึ้นและตำแหน่งการจ้างงานที่เปิดรับมีมากขึ้นจะส่งผลดีสะท้อนต่อภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีตัวเลขทั้งคู่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอเมริกา ในส่วนปริมาณน้ำมันสำรองยังไม่มีรายงานตัวเลขออกมาแน่ชัด อย่างไรก็ตามนักลงทุนเฝ้ารอปริมาณนำ้มันสำรองที่คงค้างอยู่ในสต๊อกเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันของโลก

ภาคฝั่งแปซิฟิค

4. รายงานใบอนุญาตการก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย

ใบอนุญาตการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการสร้างบ้านและโปรเจคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน ส่งผลให้เกิดผลเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

 ภาคฝั่งเอเชีย

5. ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น

ในส่วนของรายงานดัชนีความมั่นของผู้บริโภค หากตัวเลขมีการรายงานเกินกว่าระดับ 50 ก็จะบ่งชี้ว่าประชาชนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจระดับที่สูง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากหากประชาชนมั่นใจในอนาคตของเศรษฐกิจก็จะเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งจากรายงานการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ก็มีรายงานว่าดัชนีดังกล่าวจะมีค่าสูงขึ้น ซึ่งส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อค่าเงินเยนของประเทศญ๊่ปุ่น

Image Credit : http://elevatedestinations.com/itineraries/japan-city-and-countryside/

Article Credit : https://blog.iqoption.com/forex-market-economic-calendar-for-tuesday-9th-january-2018/

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม