ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจในตลาด Forex เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ยุโปร ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ความผันผวนและราคามีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหากเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ ในขณะเดียวกันทางฝั่งยุโรปก็มีข้อมูลทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและแนวโน้มเศรษฐกิจ

วันนี้มีข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้

European Session ทางฝั่งยุโรป

  1. ดัชนีชี้วัดการบริโภคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดัชนี้ตัวนี้เป็นเครื่องมือชี้วัดอัตราการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของ GDP และหากค่าที่อ่านได้อยู่ในระดับสูงก็จะเป็นผลเชิงบวกสนับสนุนค่าเงินสวิสฟรังซ์

  1. อัตราเงินเฟ้อในประเทศสเปน อัตราการเติบโตของ GDP ในประเทศฝรั่งเศลและประเทศสวีเดน

หากค่าเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศสเปนและฝรั่งเศลอีกทั้งส่งผลเชิงบวกในการสนับสนุนค่าเงินยูโร และในขณะเดียวกันการเติบโตของค่า GDP ก็จะส่งผลให้สกุลเงินของประเทศสวีเดนแข็งค่าขึ้น

  1. ดัชนีกู้ยืมสินเชื่อผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร

การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและค่าเงินปอนด์ เนื่องจากสะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงซึ่งส่งผลเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

  1. ดัชนีความมั่นใจในอุตสาหกรรมและภาพรวมของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป

ในวันนี้มีตัวเลขความเชื่อมั่นและแนวโน้มเศรษฐกิจภาพรวมในสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าเงินยูโร และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางในยุโรป (ECB) จะส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีแรงผลักดันอีกหลายภาคส่วนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในยูโรโซน

  1. อัตราเงินเฟ้อในประเทศเยอรมัน

อัตราเงินเฟ้อในประเทศเยอรมันมีการคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นสู่ระดับ 1.7% ซึ่งมากกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งที่แล้วที่ 1.6% ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนต่อค่าเงินยูโร เนื่องจากประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและค่าเงินในภาคยูโรโซน การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อธนาคารกลางในยุโรป (ECB) ในการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา

  1. อัตราการเติบโตของ GDP  อัตราการขายบ้าน และปริมาณนำ้มันสำรองประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าที่เพิ่มขึ้นของการเติบโต GDP ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบ่งบอกว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอีกทั้งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับอัตราเงินเฟ้อซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้จากรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับปริมาณนำ้มันสำรอง ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมส่งผลต่อคู่สกุลเงิน USD/CAD ทั้งสิ้น

ทางฝั่งแปซิฟิก

7. อัตราการขายบ้านใหม่ในประเทศออสเตรเลีย

อัตราการขายบ้านใหม่เป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งค่าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต

ทางฝั่งเอเชีย

  8. มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการในประเทศญี่ปุ่น

มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละเดือนเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า ตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลดีต่อค่าเงินเยนของญี่ปุ่น เพราะเป็นการชี้วัดว่ามีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

Image  Credit : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/61198.html

Article Credit : https://blog.iqoption.com/forex-market-economic-calendar-for-wednesday-29th-november-2017/

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม