ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017

ความเคลื่อนไหวในตลาด Forex วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้หลังจากวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกา มีข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวข้องกับค่าเงินยูโร ค่าเงินปอนด์ ค่าเงินสวิสฟรังก์ และค่าเงินเยนของญี่ปุ่น เนื่องจากเกือบทุกคู่สกุลเงินจะมีความผันผวนทางด้านราคาหลังจากการประกาศข่าวทางเศรษฐกิจ ซึ่งในวันนี้มีการคาดการณ์ว่าความผันผวนจะอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง

นี่คือเหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับวันนี้

ภาคทวีปยุโรป

  1.  อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศสวิสเซอร์แลนด์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และสกุลเงินสวิสฟรังซ์ เนื่องจากเป็นผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และสาธารณูปโภค ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการมีกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต

  1. ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของประเทศเยอรมนี (IFO)

หากรายงานตัวเลขมีมากกว่า 0 จะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สูงแต่ในทางกลับกันตัวเลขติดลบบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในระดับที่ต่ำ ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเยอรมนีและสภาพยุโรป ซึ่งตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน เช่น ภาคการค้าปลีกหรือภาคการผลิต ซึ่งในขณะนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี IFO ในภาวะปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  1. การอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร

หากตัวเลขที่อ่านได้มีค่าสูงขึ้นก็หมายความว่าการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร์เพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และความกดดันของอัตราเงินเฟ้อในเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลเชิงบวกต่อค่าเงินปอนด์ ซึ่งในตอนนี้คาดการณ์ว่าตัวเลขการอนุมัติสินเชื่อจะมีค่าลดลง

  1. การเรียกร้องค่าชดเชยการว่างงานในประเทศฝรั่งเศล

หากจำนวนคนที่เรียกร้องขอรับสวัสดิการเพื่อชดเชยการว่างงานเป็นครั้งแรกเพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งส่งสัญญาณทวีความรุนแรงในตลาดแรงงานและเป็นผลเชิงลบต่อค่าเงินยูโรและเศรษฐกิจในประเทศฝรั่งเศล

ภาคทวีปอเมริกา

  1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตประเทศสหรัฐอเมริกา

หากค่าที่อ่านได้มีระดับที่สูงกว่า 50.0 จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ ทั้งนี้ตัวเลขภาคการผลิตและภาคการบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากค่าความผันผวนลดลงอันเนื่องมาจากวันหยุดราชการในสหรัฐส่งผลให้ค่าเงินสกุลอื่นๆเสื่อมค่าลงในวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ภาคทวีปเอเซีย

  1. ภาคการผลิตดัชนี Nikkei 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของภาคการผลิตโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางธุรกิจที่เติบโตขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 52.6 ซึ่งต่ำกว่าค่าที่อ่านได้ครั้งก่อนที่ 52.8 ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบเล็กน้อยต่อค่าเงินเยนและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

Image  credit : https://www.lmax.com/fx-trading-market-events

Article credit : https://blog.iqoption.com/forex-market-economic-calendar-for-friday-24th-november-2017/

ดาวน์โหลด eBook สอนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ในอีเมล์ของคุณ!

กรอกข้อมูล เพื่อขอรับ eBook คู่มือเทรดไบนารี่ออฟชั่น พร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆของวงการ อัพเดทก่อนใครถึงมือคุณที่นี่!

โปรดกด Confirm ในอีเมล์ของคุณ

มีบางอย่างผิดพลาด

แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม